Domáce

Združenie miest a obcí má zásadné pripomienky k zákonu o poplatkoch za odpady

Združenia miest a obcí Slovenska - Zdroj: FOTO TASR - Pavol Zachar

BRATISLAVA – Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) adresovalo Ministerstvu životného prostredia (MŽP) SR štyri zásadné pripomienky k novele zákona o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona o Environmentálnom fonde. Informoval o tom hovorca ZMOS-u Michal Kaliňák.

Združenie trvá na svojom stanovisku, aby sa povinnosť triedenia kuchynského odpadu z domácností v zákone o odpadoch stanovila pre všetky samosprávy s ročným odkladom s účinnosťou od 1. januára 2022. Pripomienky sa týkajú aj prideľovania prostriedkov v prípade odpadového hospodárstva. “Navrhovaným spôsobom podpory zavádzania novej povinnosti pre obce triediť kuchynský odpad z domácností sa znižujú nárokové príspevky obciam na podporu triedenia odpadu a zároveň znižujú nárokové príspevky za sťažené podmienky v prípade obcí, na území ktorých sa nachádza skládka,” ozrejmil Kaliňák. “Podľa názoru združenia nejde o zvyšovanie podpory obciam zapojením nových štátnych zdrojov, ale len o administratívne centrálne prerozdeľovanie časti zákonných poplatkov od občanov na iný účel, ktorým sa zároveň nárokový príspevok mení na dotáciu, ktorá nie je nárokovateľná pre všetky samosprávy,” dodal.

ZMOS sa takisto obáva, že úpravou mechanizmu prerozdelenia príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku dôjde k desaťpercentnému zníženiu finančného balíka, z ktorého sa mestám a obciam poskytuje príspevok v zmysle zákona.

Ďalej ZMOS zásadne nesúhlasí s tvrdením, že návrh zákona nebude mať žiadne vplyvy na rozpočet verejnej správy. “Samotný predkladateľ už v poznámkach k doložke vybraných vplyvov uvádza, že návrh zákona predpokladá úbytok príjmov v obciach, ktoré majú na svojom území skládku odpadov, z dôvodu potreby podpory triedeného zberu biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov. Vzhľadom na uvedenú pripomienku žiadame predkladateľa vykonať kvantifikáciu úbytku príjmov v obciach, na území ktorých sa nachádza skládka,” tlmočil Kaliňák stanovisko samosprávneho združenia.