Regióny

Združenie miest a obcí Slovenska realizuje prieskum zameraný na bezpečnú samosprávu

Zdroj: pixabay.com

BRATISLAVA – Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) realizuje prieskum, ktorý má zmapovať parametre bezpečnej samosprávy. Výsledky prieskumu poslúžia ako podklady v rámci národného projektu Modernizácia miestnej územnej samosprávy. Informoval o tom hovorca ZMOS Michal Kaliňák.

 

Prieskum bude zisťovať postoje samospráv k stavu drobnej kriminality, ako respondenti vnímajú jej vývoj a v akej oblasti vidieť problémy pri zabezpečovaní verejného poriadku. Kaliňák ako príklad uvádza zakladanie čiernych skládok, znečisťovanie verejných priestorov drobným odpadom, sprejerstvo, vandalizmus či bezdomovectvo. ZMOS sa bude zaujímať aj o požívanie alkoholu na verejných priestranstvách, ilegálny predaj psychotropných látok, pouličné krádeže, žobranie, nedodržanie nočného kľudu a pouličnú prostitúciu.

Časť prieskumu sa sústredí na poistenie majetku v správe obce či mesta. Mapovať bude aj skúsenosti a využívanie kamerových monitorovacích systémov. “Posledná časť realizovaného prieskumu sa týka problematiky túlavých zvierat. ZMOS zaujíma napríklad, či samosprávy majú na svojom území vytvorené osobité miesta na voľný pohyb psov, či je suma, ktorú získavajú z dane za psa na zabezpečenie komplexnej starostlivosti o túto oblasť postačujúca,” priblížil Kaliňák. Zisťovať sa bude aj to, ako samosprávy riešia problém túlavých psov a ich odchyt.

Prieskum sa začal 7. septembra a potrvá do 9. októbra 2020 na reprezentatívnej vzorke 613 respondentov, povedal Kaliňák. Výsledky prieskumu budú podkladmi na ďalšiu prácu v rámci národného projektu ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy. Projekt je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.