Domáca Ekonomika

Združenie pre lepšiu správu bytových domov kritizuje vládu. Dôvodom je odklad dražieb

Ilustračná fotografia. Zdroj: TASR / Dano Veselský

BRATISLAVA – Pre odloženie dražieb a výkonu záložného práva proti dlžníkom v bytových domoch trpia všetci vlastníci. Tvrdí to Združenie pre lepšiu správu bytových domov (ZLSBD). Združenie tak kritizuje rozhodnutie vlády, ktoré hovorí, že v čase od 30. apríla nemožno pristúpiť k výkonu záložného práva a dražobník, súdny exekútor a správca sú v čase do 31. mája povinní upustiť od tohto úkonu.

 

Ako dodalo združenie, v praxi to môže vyzerať aj tak, že niektorí vlastníci bytov či nebytových priestorov budú túto možnosť zneužívať. “Každý vlastník bytu alebo nebytového priestoru je povinný platiť mesačné zálohové platby, na základe ktorých je bytový dom schopný uhrádzať faktúry za energie a celkový chod bytového domu. Ak dôjde k situácii, kedy viacerí vlastníci z jedného bytového domu prestanú tieto mesačné zálohové predpisy uhrádzať, môže sa stať, že bytový dom prestane byť finančne schopný uhrádzať faktúry,” upozorňuje združenie. Ak však bytový dom nebude schopný uhrádzať svoje záväzky, okrem sankcií mu hrozí napríklad aj odpojenie od viacerých zdrojov energie.

Združenie vyčíta vládnej garnitúre, že nemyslí na poctivých obyvateľov, ktorí svoje záväzky plnia, tí na toto opatrenie doplatia najviac. “Úspory vlastníkov najmä menších bytových domov nepostačujú na to, aby boli v prípade väčšieho nárastu, hoci aj ‘dočasných’ neplatičov, faktúry za dodané služby a plnenia riadne a včas uhrádzané,” dodalo združenie.

Ako uzavrelo združenie, v súčasnej situácii hrozí, že ostatní (platiaci) vlastníci bytov a nebytových priestorov nebudú môcť vymôcť nedoplatky ostatných vlastníkov a ich bytový dom sa dostane do vážnej finančnej krízy, na ktorú doplatia všetky obyvatelia v bytovom dome.