Politika Domáce

Želáme si, aby sa svet riadil silou práva a nie právom sily, vyhlásil minister Korčok

Minister zahraničných vecí SR Ivan Korčok - Zdroj: Topky/Vlado Anjel

BRATISLAVA – Slovenský minister zahraničných vecí Ivan Korčok vystúpil v piatok na zasadnutí Aliancie pre multilateralizmus počas 75. zasadania Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (VZ OSN), ktoré pre pandémiu koronavírusu prebieha online – v príhovore vyzval na solidaritu a spoluprácu krajín v riešení problémov ľudstva, pretože jeden štát či jedna organizácia to nedokážu.

Ministerské stretnutie Aliancie pre multilateralizmus sa konalo pod názvom “Náš záväzok a príspevok k obnove po kríze”. Informoval o tom Tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Minister Korčok vyjadril jednoznačnú podporu vízii, cieľom a iniciatívam Aliancie, ako aj záujem Slovenska zapájať sa naďalej do jej aktivít, ktoré zapadajú do širšieho úsilia SR o posilnenie multilateralizmu. “Silné a stabilné multilaterálne štruktúry umožnili Slovensku prosperovať, preto si želáme, aby sa svet riadil silou práva, a nie právom sily,” povedal Korčok.

Účastníci schválili Deklaráciu princípov, ako aj navrhované kroky a opatrenia v štyroch oblastiach – zdravie, klíma, kybernetická bezpečnosť a rodová rovnosť. Minister v závere vystúpenia vyzval na solidaritu a spoluprácu: “Aj súčasná pandemická kríza dokazuje, že väčšina najvážnejších problémov ľudstva má globálny charakter. Nevyrieši ich jedna krajina a ani jedna organizácia. Prekonať ich môžeme iba spoluprácou a efektívnym využitím multilaterálnych nástrojov.”

Aliancia pre multilateralizmus, iniciovaná Francúzskom a Nemeckom v roku 2019, reprezentuje silnejúci európsky hlas na pôde OSN zasadzujúci sa za multilateralizmus a svetový poriadok založený na pravidlách a rešpektovaní medzinárodného práva. Jej cieľom je ochrana multilateralizmu, podpora OSN a posilňovanie siete krajín, ktoré sú pripravené spolupracovať pri riešení globálnych problémov, vrátane boja proti nerovnosti a klimatickým zmenám.