Regióny Bratislava Trnava Trenčín Nitra Žilina Banská Bystrica Prešov Košice

Žiaci sa môžu zapojiť do zaujímavej výtvarnej súťaže 

Žiaci základných škôl sa môžu zapojiť do zaujímavej súťaže. ZDROJ: archív zoznam.sk

SLOVENSKO – Žiaci základných škôl z celého Slovenska sa môžu do 10. mája zapojiť do výtvarnej súťaže “Pomoc na tiesňovej linke 155”. Získať môžu diplom, vecné ceny, ale aj možnosť absolvovať prehliadku operačného strediska v príslušnom regióne pre celú triedu. Súťaž organizuje Operačné stredisko zdravotnej záchrannej služby SR pri príležitosti blížiaceho sa Dňa tiesňovej linky 155.

 

Jedinou podmienkou pre získanie výhry je zaslať výtvarné dielo vo formáte A2, A3 alebo A4 stvárnené ľubovoľnou technikou na adresu bratislavského operačného strediska. Výtvor musí mať antidiskriminačný charakter, teda nesmie hanobiť rasu, národ, vierovyznanie, nesmie vzbudzovať morálne pohoršenie či propagovať násilie.

“Na zadnú stranu práce je potrebné napísať názov práce, meno autora, jeho vek, triedu a kontakt na rodičov. Diela zašlite hromadne za vašu školu a na obálku uveďte heslo ‘Výtvarná súťaž’,” spresnili organizátori.

Výtvarné diela vyhodnotí odborná porota, ktorá bodovým systémom vyberie tri najlepšie práce. “Autor každého diela dostane diplom a tri najkrajšie výtvarné práce budú ocenené aj vecnými cenami, ako aj možnosť pre triedu, ktorú navštevuje, absolvovať prehliadku krajského operačného strediska v príslušnom regióne,” vysvetlili organizátori.