Regióny Nitra Prievidza

Žiaci Strednej zdravotníckej školy v Prievidzi dostali telocvičňu za viac ako 1,3 milióna eur

PRIEVIDZA – Stredná zdravotnícka škola v Prievidzi má nové športové zázemie. Do rekonštrukcie dvojice telocviční a sociálnych zariadení investoval Trenčiansky samosprávny krajviac ako 1,3 milióna eur. Telocvične odovzdali do užívania v stredu.
“Teším sa, že naša škola dostala do užívania takýto krásny telocvičný priestor. Budeme ho využívať vo vyučovacom čase každú jednu hodinu, kým nám to pandémia dovolí. Verím, že aj mimo vyučovania budú mať žiaci záujem športovať a využívať tento priestor,” povedala riaditeľka SZŠ Viera Beňová. V priestoroch bude môcť podľa nej športovať i verejnosť. “O tieto priestory napríklad požiadali basketbalisti, keďže povedali, že toto je jediné basketbalové ihrisko, kde môžu využívať všetky rozmery,” ozrejmila.

Renováciou prešli priestory po bývalej poľnohospodárskej škole, zriadením školy TSK reagoval na absenciu zdravotníckeho personálu na Slovensku a v kraji, spomenul predseda TSK Jaroslav Baška. “Samotná rekonštrukcia školy stála 1,2 milióna eur. Rozpočet rekonštrukcie dvoch telocviční so sociálnym zázemím bol viac ako 1,3 milióna eur, z toho sme 200.000 eur dostali z Envirofondu,” vyčíslil Baška. Rekonštrukcia podľa neho zahŕňala inštaláciu moderných technológií, napríklad LED osvetlenia, telocvičňa i budova školy má zníženú energetickú náročnosť.

“Celý projekt bude zapadať do Hornonitrianskeho centra vzdelávania, v rámci ktorého tu bude fungovať aj celoživotné vzdelávanie. Presťahujeme sem Hornonitriansku knižnicu aj Hornonitrianske múzeum. Za pár dní by sme mali mať právoplatné stavebné povolenie na knižnicu, ktorú začneme súťažiť. Budúci rok budeme robiť projektovú dokumentáciu na múzeum aj s expozíciou,” načrtol Baška. O financie na projekt sa podľa neho TSK uchádza z Fondu na spravodlivú transformáciu.
Na SZŠ sa v súčasnosti vzdeláva 204 žiakov vrátane tých na externom štúdiu, a to v prvom, druhom a treťom ročníku. Za plnej kapacity by ju malo navštevovať do 300 žiakov.