Spoločnosť Koronavírus Domáce

Zmenu zmluvy o zájazde musí klient odmietnuť písomne

Zdroj: TASR / Michal Svítok

BRATISLAVA – Klienti cestovných kancelárií nemusia pre pobyty zrušené v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 sami cestovné kancelárie a cestovné agentúry kontaktovať. Tie budú postupne svojich zákazníkov oslovovať a navrhnú im zmenu zmluvy o zájazde, alebo im zašlú oznámenie o náhradnom zájazde. Po doručení takéhoto návrhu však musí klient, ktorý s tým nesúhlasí, návrh do 14 dní písomne odmietnuť a uviesť aj dôvod odmietnutia, informovala Jana Varinská, generálna sekretárka Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr.

 

“Klient má dve možnosti. Prijať zmenu zmluvy o zájazde, alebo neprijať. Ak zmenu neprijme, musí to odmietnuť písomne do 14 dní od doručenia ponuky a uviesť dôvod odmietnutia. Napríklad keď nechce tento rok cestovať, alebo je v chránenej skupine,” povedala Varinská.

Klienti v chránenej skupine, do ktorej patria napríklad seniori nad 65 rokov, tehotné ženy a ľudia, ktorí sa v dôsledku koronakrízy stali nezamestnanými, majú nárok na okamžité vrátenie už uhradenej ceny zájazdu, s ostatnými klientmi sa musí cestovná kancelária alebo agentúra na zmene podmienok dohodnúť do 31. augusta budúceho roka.

Klient môže odmietnuť aj zájazd, ktorý je napriek mimoriadnej situácii z dôvodu ochorenia COVID-19 v Slovenskej republike alebo obdobnej situácie v cieľovom mieste, či v ktoromkoľvek mieste trasy zájazdu možné uskutočniť. Musí však o tom cestovnú kanceláriu informovať najneskôr 30 dní pred začatím zájazdu. “Následne bude cestovná kancelária postupovať znovu tak, že mu zašle oznámenie o náhradnom zájazde, v ktorom bude hlavne informácia o sume platieb prijatých na základe zmluvy o zájazde,” uviedla Varinská.

Opakovaným návrhom na zmenu podmienok zmluvy sa podľa Varinskej klient vyhne písomným oznámením, že zmenu neakceptuje a očakáva vrátenie uhradenej sumy zájazdu po 31. auguste 2021.

Novelu zákona o zájazdoch schválil slovenský parlament minulý týždeň. S odkladom vrátenia uhradených záloh o viac ako rok však nesúhlasia viaceré spotrebiteľské organizácie a odmietli ho aj niektorí slovenskí poslanci Európskeho parlamentu. Spotrebiteľské združenia avizovali, že sa chcú obrátiť na prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, aby schválený návrh zákona nepodpísala.