Politika Domáce

Zmeny v envirorezorte a v školstve otvoria druhý týždeň schôdze

Ilustračné foto: Glob.sk/David Duducz

BRATISLAVA 31. marca (SITA) – Návrhy z dielne rezortu životného prostredia, ako aj ministerstva školstva, či voľba kandidátov na ústavných sudcov sú na programe v druhom týždni rokovania 43. schôdze Národnej rady SR. Poslanci sa opäť zídu v utorok o 10:00. Okrem spomínaných bodov programu poslanci prerokujú aj poslanecké návrhy zákonov.

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) stanovilo pravidlá na boj proti šíreniu inváznych druhov rastlín a živočíchov, ktoré negatívne vplývajú na biodiverzitu, ako aj na ľudské zdravie, bezpečnosť a hospodárstvo. Návrh nového zákona o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov prerokuje snemovňa v utorok ráno. Zákon súčasne implementuje do slovenského práva nariadenie Európskej únie (EÚ), ktoré ustanovuje základné pravidlá a povinnosti jednotlivých členských štátov vo vzťahu k nepôvodným druhom.

Slovensko malo zákon prijať do 2. januára 2016, túto povinnosť si však nesplnilo. Komisia preto začala tento rok voči Slovensku konanie za porušenie zakladajúcich zmlúv EÚ. Envirorezort vysvetlil, že návrh zákona bol pripravený už v lete 2016, no pre nevyriešené rozpory s ministerstvom pôdohospodárstva nebol predložený na rokovanie vlády. Stalo sa tak až po odstránení zásadných pripomienok.

Plénum sa bude zaoberať aj vládou schváleným návrhom, ktorým sa obmedzí používanie škodlivých látok v elektrozariadeniach. Novela zákona o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach, ktorou sa zároveň mení zákon o odpadoch, by mala vstúpiť do platnosti 12. júna 2019. Novela z dielne ministerstva životného prostredia zabezpečuje úplnú transpozíciu príslušnej smernice EÚ do slovenskej legislatívy. Novela sa týka nebezpečných látok, na používanie ktorých nie je možné udeliť výnimky.

Parlament sa bude v druhom čítaní zaoberať návrhom zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Zmenou zákona sa podľa ministerky školstva Martiny Lubyovej zvýši kvalita vzdelávania. Cieľom návrhu zákona je najmä zatraktívniť učiteľské povolanie prostredníctvom zmien v systéme kontinuálneho vzdelávania. Medzi zmenami je príplatok za profesijný rozvoj, kariérový systém a vykonávanie atestácií vo väzbe na profesijné štandardy pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov regionálneho školstva či zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu smerovaním k rozvíjaniu inovatívnosti.

V stredu bude rezonovať téma voľby kandidátov na ústavných sudcov. Uchádzači o najcennejší talár už absolvovali verejné vypočutie, pričom Ústavnoprávny výbor posunul do pléna všetkých 29 z nich. Parlament volil sudcov už v priebehu februára tohto roka, keď neúspech spôsobili najmä poslanci vládnej strany Smer-SD, ktorí odovzdávali väčšinou prázdne hlasovacie lístky čím voľbu zablokovali.

V súčasnosti nie je známe či je koalícia na nových ústavných sudcoch dohodnutá, alebo či bude parlament voliť po tretíkrát. Ústavný súd SR je od 16. februára tohto roka značne paralyzovaný, keď na ňom zostali iba štyria sudcovia z trinástich. Prakticky funguje iba jeden trojčlenný senát v dvoch variantoch. Na riadny chod košického súdu tak musí Národná rada SR zvoliť 18 kandidátov, z ktorých následne prezident vymenuje polovicu.