Spoločnosť Kauzy

ZMOS ide robiť prieskum o zdravotných a sociálnych posudkoch

Ilustračná fotografia, Zdroj: pixabay.com

BRATISLAVA – Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) realizuje prieskum o výkone zdravotných a sociálnych posudkových činností. TASR o tom informoval ústredný riaditeľ kancelárie ZMOS Michal Kaliňák. „V prieskume sa sústredíme na to, kto túto agendu pre obec vykonáva, pretože niektoré samosprávy ju realizujú samostatne – ako svoju originálnu kompetenciu, niekde je súčasťou spoločných obecných úradov, prípadne ju samosprávy vzhľadom na svoju veľkosť nevykonávajú vôbec,“ uvádza stanovisko ZMOS.

 

Vzhľadom na to bude ZMOS zaujímať, prečo sa samosprávy rozhodli realizovať svoju kompetenciu samostatne alebo zdieľaním na báze spoločnej úradovne. ZMOS v prieskume skúma posudky aj z pohľadu kvalifikácie osôb, ktoré ich pre obce vykonávajú a teda či ide o zdravotníka alebo lekára s konkrétnou špecializáciou na posudkové lekárstvo v jednom zo špecializačných odborov, alebo je lekár zaradený do špecializačného štúdia v odbore posudkové lekárstvo, prípadne ide o zdravotnú sestru. „Tak, ako zdravotná časť posudkovej činnosti, nás zaujíma aj jej sociálna zložka, prieskum nám prinesie odpovede týkajúce sa kvalifikovanosti sociálnych pracovníkov posudkovej činnosti v samospráve,“ dopĺňa stanovisko ZMOS.

Prieskum bude skúmať aj druh pracovného vzťahu medzi zdravotníckym pracovníkom zabezpečujúcim posudkovú činnosť a samosprávou. Zásluhou ankety sa ZMOS tiež dozvie, koľko občanov zaradených do prieskumu posúdili ako odkázaných na sociálnu službu v minulom roku. Prieskum realizuje ZMOS od štvrtka do 28. augusta na vzorke 600 respondentov. „Výsledky prieskumu sú podkladmi na ďalšiu prácu v rámci národného projektu ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa,“ dopĺňa stanovisko ZMOS.