Spoločnosť Domáce

ZMOS uspel v rokovaniach o peniaze na matriky. Na ich činnosť pôjde vyššia suma

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) presadilo v rokovaniach s rezortom financií navýšenie výdavkov na činnosť matrík v roku 2020 o viac ako 1,3 milióna eur. TASR o tom informoval ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák.

 

“ZMOS očakáva, že rezort vnútra urýchlene požiada o realizáciu rozpočtového opatrenia a následne bude navýšená čiastka rozpísaná na účty miest a obcí, ktoré sú sídlom matričných úradov,” uviedol výkonný podpredseda ZMOS Jozef Turčány. ZMOS naďalej upozorňuje, že financovanie preneseného výkonu štátnej správy, je v plnom rozsahu povinnosťou príslušných rezortov. Preto požaduje, aby podobný postup bol realizovaný ešte pre rok 2020 aj v ostatných kapitolách štátneho rozpočtu, z ktorých sa financujú prenesené úlohy štátu na mestá a obce.

Zároveň ZMOS upozorňuje, že financovanie preneseného výkonu štátnej správy je v plnom rozsahu povinnosťou príslušných ministerstiev.

Združenie v tejto súvislosti pripomína, že dofinancovanie preneseného výkonu štátnej správy mestami a obcami je v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, Ústavou SR, a tiež Európskou chartou miestnej samosprávy. “V minulosti na to niekoľkokrát okrem ZMOS upozornil Najvyšší kontrolný úrad SR, ale aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Preto by malo byť záujmom štátu, aby nenútil samosprávy porušovať zákony tým, že z vlastných zdrojov musia platiť zákonné povinnosti za štát,” skonštatoval Turčány.

ZMOS pred rokom zrealizoval audit prenesených kompetencií, v rámci ktorého poukázal na dlhodobo nepriaznivú situáciu, porušovanie finančnej disciplíny príslušných ministerstiev, výšku dofinancovania týchto úkonov z rozpočtov miest a obcí. Zároveň formuloval východiská, ako tento dlhodobý problém vyriešiť.