Politika Domáce Top

Zníženie pokút za STK a EK ukončilo piatkovú schôdzu

BRATISLAVA – Odstrániť neprimeranú tvrdosť zákona a zároveň motivovať všetkých prevádzkovateľov motorového vozidla vykonať technickú, resp. emisnú kontrolu čo najskôr a vyhnúť sa tak neprimerane vysokej pokute napravením svojho pochybenia, je cieľom predkladanej novely zákona o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách.

Poslanci ukončili štvrtý deň rokovania parlamentu diskusiou k tomuto návrhu zákona, ktorý predložili poslanci NR SR za SaS Miroslav Ivan, Milan Laurenčík, Martin Klus a Jana Kiššová. Poslanec Peter Pčolinský (Sme rodina) upozornil, že v sále bol prítomný jeden koaličný poslanec. Líder Sme rodina Boris Kollár uviedol, že zákon Sme rodina podporí.

Chcú reagovať na podnety nespokojných ľudí

Cieľom novely je podľa nich reagovať na podnety nespokojných majiteľov motorových vozidiel, ktorým sú automaticky ukladané pokuty v prípade, že v zákonom stanovenom termíne vozidlo nepodrobia povinnej technickej a emisnej kontrole.

Predkladatelia sa nazdávajú, že pokuty, ktoré sa v súčasnosti pohybujú vo výške 165 eur za nesplnenie každej z uvedených kontrol, sú najmä pre sociálne najslabších, ako aj pre väčšinu dôchodcov neprimerane vysoké a nezriedka aj likvidačné.

„Tento návrh odstraňuje neprimeranú tvrdosť zákona a zároveň je takto motivačným nástrojom pre všetkých prevádzkovateľov motorového vozidla vykonať technickú, resp. emisnú kontrolu čo najskôr a vyhnúť sa tak neprimerane vysokej pokute napravením svojho pochybenia,” odôvodnil poslanec Ivan s tým, že ak do 15 dní odo dňa doručenia rozkazu prevádzkovateľ svoje vozidlo podrobí povinnej emisnej či technickej kontrole a zároveň uhradí 66 eur z uloženej výšky pokuty, sankcia sa bude považovať za uhradenú v plnej výške.

Ako povedal poslanec Augustín Hambálek (Smer-SD), výšku pokuty možno riešiť, ale meniť zákon pre tých, ktorí si zabudli povinnosť splniť, neuznáva. Ak by prevádzkovateľ vozidla nesplnil nápravu v 15-dňovej lehote, ani by neuhradil 66 eur, podľa novely by bol povinný zaplatiť plnú výšku udelenej pokuty, čiže 165 eur.

„Návrh zákona na jednej strane zmierňuje prístup štátu k občanom, na druhej strane ich pozitívnym spôsobom motivuje podstúpiť technickú aj emisnú kontrolu a dobrovoľne uhradiť zníženú pokutu,” uzatvárajú poslanci.

Foto: SITA