Spoločnosť Zahraničné

Zomrel zakladateľ Moskovskej helsinskej skupiny Jurij Orlov. Príčinu nepoznajú

Zdroj: pixabay.com

WASHINGTON – Vo veku 96 rokov zomrel v nedeľu v Spojených štátoch aktivista za ľudské práva, fyzik a zakladateľ i prvý predseda Moskovskej helsinskej skupiny (MHG) Jurij Fedorovič Orlov. MHG o tom informovala v pondelok na svojej webovej stránke.

 

Príčina jeho smrti nie je známa. Moskovská helsinská skupina je dnes jednou z popredných ruských ľudskoprávnych organizácií. Bola založená v roku 1976 s cieľom monitorovať dodržiavanie Helsinských dohôd Sovietskym zväzom a podávať správy krajinám Západu o porušovaní ľudských práv v ZSSR.

Začiatkom 80. rokov bola jej existencia potlačená. Jej činnosť však bola v roku 1989 opäť obnovená a v Rusku pôsobí dodnes. Orlov sa narodil 13. augusta 1924. Vyštudoval fyziku na Moskovskej štátnej univerzite a neskôr pracoval v Ústave teoretickej a experimentálnej fyziky Akadémie vied ZSSR. Vo februári 1977 bol príslušníkmi tajnej služby KGB zatknutý a umiestnený do vyšetrovacej väzby. V máji 1978 mu za protisovietsku propagandu udelili sedemročný trest v tábore s vysokým stupňom stráženia a päť rokov v exile. Na jeho podporu vtedy vznikla rozsiahla medzinárodná kampaň za účasti významných vedcov a osobností verejného života z USA i zo západnej Európy.

Piateho októbra 1986 ho v rámci výmeny s príslušníkom sovietskej tajnej služby, ktorého zadržali v USA, deportovali do Spojených štátov, kde bol zbavený občianstva Sovietskeho zväzu.