Spoločnosť Domáce

Zomrel zakladateľ slovenskej teórie modernej fantastiky Ondrej Herec

Zdroj: pixabay.com

BRATISLAVA – Vo veku 76 rokov zomrel vo štvrtok (22.10.) Ondrej Herec, zakladateľ slovenskej teórie modernej fantastiky. TASR o tom informoval Branislav Slyško, predseda Slovenského centra (SC) PEN, ktorého bol Herec tiež členom.

 

Ondrej Herec sa narodil 7. júla 1944 v Budapešti. Maturoval na gymnáziu v Banskej Bystrici, potom študoval chémiu na Vysokej škole chemicko-technologickej (VŠCHT) v Prahe a sociológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (FF UK) v Bratislave. Na FF UK absolvoval aj štúdium medzinárodného práva, ktorému sa venoval aj počas študijného pobytu v Štrasburgu.

Pracoval na sociologických výskumoch a od roku 1990 pôsobil aj na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR. V rokoch 1993 – 2001 bol riaditeľom Centra OSN a členom Vládneho výboru Rady Európy. Na UK prednášal teóriu a metodológiu sociálnej politiky. Teóriu populárnej kultúry vyučoval na viacerých slovenských univerzitách. Ondrej Herec bol spoluzakladateľom a organizátorom súťaže O cenu Gustáva Reussa. Vytvoril priestor, ktorý formoval celú novú generáciu autorov pôvodnej slovenskej fantastiky a pomohol k publikačnej činnosti mnohým autorom.

Napísal viac ako 30 výskumných prác a štúdií zo sociálnej politiky a sociológie kultúry. Svoju tvorbu okrem knižných publikácií prezentoval aj v literárnych časopisoch a v rozhlase. Publikoval v Dotykoch, Interkome, Revue svetovej literatúry, alebo aj v zborníku Krutohlav. Bol autorom mnohých recenzií, kritík, článkov, či editorom antológii venovaných literárnej vedeckej fantastike, respektíve žánru sci-fi.

Medzi jeho významné diela patria knihy venované fantastike, ako napríklad Fantastika a realizmus (2000), Cyberpunk (vstupenka do tretieho tisícročia, 2001), Z teórie modernej fantastiky (2008), Netvor. Od Frankensteina po Terminátora (2014).
Za svoje dlhoročné pôsobenie a rozvoj žánru fantastiky, sci-fi či hororu dostal Ondrej Herec viacero ocenení. V roku 1999 Cenu Národného osvetového centra za prínos k rozvoju teórie a kritiky fantastickej literatúry. Cenu českej a slovenskej Akadémie sci-fi, fantasy a hororu za celoživotný prínos mu udelili v roku 2007. V tom istom roku dostal aj Cenu fandomu v Čechách a na Slovensku za zásluhy – Mlok. Prémiu Literárneho fondu za pôvodnú literárnu tvorbu dostal za dielo Dobre organizovaný netvor (2011).

Sociológ, editor, literárny vedec Ondrej Herec zomrel 22. októbra 2020 v Bratislave.