Regióny Banská Bystrica Zvolen

Zvolen hľadá nového dodávateľa mestskej dopravy, do projektu investuje 22 miliónov eur

ZVOLEN – Mesto hľadá na ďalších 10 rokov dodávateľa pravidelnej mestskej hromadnej dopravy. Predmetom zákazky je zabezpečenie a rozvoj pravidelnej verejnej mestskej autobusovej dopravy v meste. Zákazka vynesie dodávateľovi zisk v hodnote viac ako 22 miliónov eur.

 

Lehota na predkladanie ponúk je do 30. augusta, kritériom na ich vyhodnotenie bude cena.
V meste aktuálne zabezpečuje prevádzku mestskej hromadnej dopravy Slovenská autobusová doprava Zvolen. Táto doprava v súčasnosti pozostáva z 15 liniek, z ktorých šesť je nosných a deväť je doplnkových. Zmluva o výkone je uzatvorená na dobu určitú, do 31. mája 2022. „Keďže procesy potrebné pre obstaranie nového prevádzkovateľa MHD trvajú dlhšie, mesto pristúpilo k príprave vyhlásenia verejného obstarávania na výber nového prevádzkovateľa,“ uvádza materiál, ktorý poskytol hovorca mesta Zvolen Martin Svatuška.

Ďalej informuje, že mesto Zvolen za posledné roky zaznamenalo pokles počtu cestujúcich. V roku 2018 bolo celkovo prepravených 2.727.000 cestujúcich, v roku 2019 to bolo 2.706.000 a v roku 2020 to bolo 1.821.000 cestujúcich. „Prevádzkovanie mestskej hromadnej dopravy v meste je aktuálne poskytované v rozsahu 1,2 milióna ubehnutých kilometrov za rok a dopravná obslužnosť je zabezpečená 28 autobusmi, z toho tromi záložnými,“ dodáva.