Regióny Bratislava Trnava Trenčín Nitra Žilina Banská Bystrica Prešov Košice

Ak by ste si chceli vziať nepoužité hlasovacie lístky vo voľbách, nerobte to: Hrozí takáto pokuta!

hlasovací lístok, voľby, obálky
Ilustračné foto Zdroj: TASR/Milan Drozd

SLOVENSKO – Nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky musí volič odložiť do schránky, ktorá je na to určená. Inak sa dopustí priestupku, za ktorý dostane pokutu 33 eur. Upozorňuje na to ministerstvo vnútra.

Volič musí vo volebnej miestnosti ísť do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Pokiaľ sa pri hlasovaní pomýli, lístky vhodí do určenej schránky a okrsková volebná komisia mu vydá nové.

Volič zakrúžkuje na hlasovacom lístku poradové číslo kandidáta, ktorému sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Zakrúžkovať môže len jedného kandidáta. Ak volič zakrúžkuje viac poradových čísiel kandidátov, je takýto hlasovací lístok neplatný. Upravený hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky. O prezidentský palác chce zabojovať desať kandidátov. Prvé kolo volieb prezidenta bude v sobotu 23. marca. Prípadné druhé kolo bude 6. apríla. Volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 h do 22.00 h.