Spoločnosť Domáce GPlus Prezidentské voľby Top

Ak chcete voliť prezidenta a žijete v inom meste, poponáhľajte sa vybaviť si hlasovací preukaz

Zdroj: TASR / AP

BRATISLAVA – Splniť si svoju občiansku povinnosť nemusíte len v obci, z ktorej pochádzate. Merať dlhú cestu kvôli prezidentským voľbám do miesta trvalého bydliska a odhlasovať až tam, už dávno nie je potrebné. Stačí si len vybaviť hlasovací preukaz, vďaka ktorému môžete prezidenta Slovenskej republiky zvoliť z ktorejkoľvek časti krajiny. Prinášame vám návod, ako sa k takému preukazu dostať.

 

Hlasovací preukaz, ktorý vás oprávňuje hlasovať z ktoréhokoľvek miesta Slovenska si môžete vybaviť hneď niekoľkými spôsobmi. Môžete oň požiadať osobne na obecnom úrade najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb, teda v piatok 15. marca. Obec vám hlasovací preukaz vydá okamžite.

O preukaz môžete požiadať aj formou listu. Žiadosť však musíte doručiť najneskôr 15 pracovných dní pred konaním volieb. Čiže v prípade prvého kola prezidentských volieb musí obecný úrad žiadosť obdržať 25. februára. Pre druhé kolo tak musíte spraviť do 11. marca.

Poslednou možnosťou ako získať hlasovací preukaz je elektronická forma. Stačí na obecnú elektronickú adresu zaslať e-mail, v ktorom žiadate o tento preukaz. Aj v tomto prípade platí, že musíte tak spraviť najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb. Obec pár dní po obdržaní elektronickej žiadosti vám zašle prostredníctvom pošty hlasovací preukaz na adresu, ktorú ste uviedli v žiadosti.

Vzor žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu. Zdroj: Ministerstvo vnútra SR

Nezabudnite!

Do žiadosti nezabudnite uviesť oba dátumy prezidentských volieb, rovnako ako dátum prvého kola (16. marec) tak aj dátum druhého kola (30. marec). Pretože hlasovací lístok sa vzťahuje len na konkrétny dátum, ktorý v žiadosti uvediete. Žiadosť musí tiež obsahovať všetky náležitosti ako meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu tvalého bydliska a korešpondenčnú adresu, ktorú uvádzate v prípade, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu.

Ak sa chcete zúčastniť oboch kôl prezidentských volieb, musíte do žiadosti o hlasovací preukaz uviesť oda dátumy prezidentských volieb. Zdroj: TASR / AP

Čo s ním?

Keď sa vám hlasovací preukaz dostane do rúk, stačí ho so sebou zobrať k hlasovaniu a preukázať sa ním vo volebnej miestnosti. Komisia vás zapíše do zoznamu voličov miesta kam ste sa v deň prezidentských volieb dostavili a môžete pristúpiť k hlasovaniu.

Spolu s občianskym preukazom a hlasovacím preukazom sa preukážete volebnej komisii. Zdroj: TASR / Vladimír Benko

Hlasovacia urna príde za vami

Pokiaľ vám zdravotný stav nedovoľuje prísť k hlasovacej urne, urna príde za vami. Stačí o ňu požiadať na obecnom úrade okrskovú volebnú komisiu predo dňom konania volieb alebo v deň volieb. Prenosnú urnu prinesú členovia okrskovej služby na miesto, ktoré uvediete v žiadosti, či už je to nemocnica alebo dom seniorov.

O prenosnú urnu stačí požiadať na obecnom úrade okrskovú volebnú komisiu. Zdroj: TASR / Radovan Stoklasa