Regióny Bratislava Trnava Trenčín Nitra Žilina Banská Bystrica Prešov Košice Top

AKTUÁLNE VARUJÚ pred mimoriadne NEBEZPEČNÝM výrobkom! Našli na ňom vyše 20 vážnych chýb: Zdravie aj život v ohrození

Ilustračná foto. Zdroj: Pixabay, SOI, úprava regiony.sk

SLOVENSKO – Nebezpečenstvo číha na každom rohu. Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) varuje pred nebezpečným elektrickým vozidlom, ktoré sa dostalo na slovenský trh a predstavuje riziko ohrozenia zdravia. Našlo sa na ňom viacero technických nedostatkov, ktoré by mohli spôsobiť aj vážne škody.

SOI varuje konkrétne pred elektrickým vozidlom kategórie L1e-B zn. Hecht COCIS, typ CP-1. Výrobcom vozidla je HK SHANSU TECHNOLOGY LIMITED z Číny. Pri používaní tohto vozidla vám hrozí riziko poranenia hlavy, trupu, krčnej chrbtice, no je možná aj hrozba pomliaždenia končatín. Okrem toho vám hrozí potenciálne nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

Identifikácia výrobku:
– Značka (obchodný názov výrobcu): HECHT MOTORS
– Obchodná značka: Hecht Cosis
– Typ: CP-1
– Kategória vozidla: L1e-B
– Značka typového schválenia: e9*168/2013*11263

Najväčším problémom tohto vozidla je to, že dostatočne nebrzdí, čo môže mať fatálne následky.

vozidlo
Na toto nebezpečné vozidlo si dávajte pozor. Zdroj: SOI

Viac ako 20 nedostatkov

SOI na svojom webe popísala viac ako 20 nedostatkov, ktoré toto vozidlo má. Vyberáme tie najdôležitejšie a najvážnejšie.

 1. Brzdný účinok predného brzdového systému je nedostatočný, v prípade poruchy druhého brzdového systému vozidlo dostatočne nebrzdí.
 2. Brzdové obloženie na vozidle neodpovedá brzdovému obloženiu uvedenom v osvedčení o typovom schválení vozidla
 3. Kontrolka poruchy bŕzd je použitá pre signalizáciu aktivácie bŕzd – Kontrolka nesmie vyžarovať žiadne svetlo okrem situácie, keď  hlási chybnú funkciu alebo stav vozidla, pre ktorý je určená.
 4. Indikovaná rýchlosť na rýchlomery je menšia než skutočná rýchlosť vozidla.
 5. Odometer nemá požadovaných 5 číslic (ukazuje len 4 číslice + jedno číslo “1”, maximálna zobrazená hodnota môže byť 19999).
 6. Predpísaná farba kontroliek nie je dodržaná (všetky kontrolky sú zobrazené na monochromatickom displeji).
 7. Kontrolky sú na slnku nečitateľné.
 8. Pri priamom pohľade je displej zle čitateľný, z pohľadu vodiča sa všetko zdá ako aktívne.
 9. Vozidlo môže ísť na vlastní pohon neosvetlené.
 10. Bočné odrazky nie sú zaistené proti otáčaniu.
 11. Nainštalovaná bočné odrazové svetlo je iné ako v dokumentácií výrobcu.
 12. Limity širokopasmového a úzkopásmového elektromagnetického vyžarovania vozidla sú prekročené. Vozidlo môže ovplyvňovať elektrické/elektronické systémy ostatných vozidiel a zariadení.
 13. Vozidlo nie je dostatočne odolné voči elektromagnetickému žiareniu. Pri ožiarení elektromagnetickým poľom kolíše rýchlosť a dôjde k zastaveniu motoru, bliká displej, svetlá blikajú alebo zhasnú, mení sa stav nabitia.
 14. Limity širokopásmového elektromagnetického vyžarovania pri nabíjaní sú prekročené. Vozidlo pri nabíjaní môže ovplyvňovať elektrické/elektronické systémy a zariadenia.
 15. Limity emisií vysokofrekvenčného vedeného rušenia na AC napájacích vodičoch vozidla pri nabíjaní sú prekročené. Vozidlo pri nabíjaní môže ovplyvňovať elektrické/elektronické systémy a zariadenia.
 16. Vozidlo ide ihneď po otočení kľúča.
 17. Vodič nie je upozornený na aktívny stav možnej jazdy a ani na to, že je vozidlo stále v stave možnom okamžitej jazdy (pozn. vozidlo ide aj s vyklopeným stojanom, podľa dokumentácie by mal byť v stojane senzor).
 18. Vozidlo je schopné sa nečakane rozbehnúť bez toho, aby to vodič očakával alebo sa omylom dotkol ovládača plynu, keď vozidlo stojí.
 19. Vo vozidle, resp. na prístupných konektoroch batérií je napätie nad 60 V DC (namerané napätie batérie 66,5 V).
 20. Vo vozidle, resp. na voľne prístupných konektoroch batérií je vysoké napätie nad 60 V DC, u ktorého nie je zaistená ochrana pred priamym dotykom živých častí. Stupeň ochrany je menší než IPXXB, požadovane IPXXD (1mm drát). Namerané napätie po nabití je 67,1 V.
 21. Systém na prichytenie stojanu nie je v súlade s osvedčením o typovom schválení, pričom tento musí byť zložený z dvoch samostatných pružín.
 22. V prípade prasknutia pružiny hrozí samovoľné sklopenie stojanu

„SOI uložila kontrolovanej osobe povinné opatrenia, ktorými zabránila ďalšiemu sprístupňovaniu nebezpečného výrobku na trhu a zabezpečila jeho stiahnutie z trhu ako aj informovanie spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny, opravu výrobku v primeranom čase, ak možno zaistiť bezpečnosť opraveného výrobku alebo na výmenu výrobku za bezpečný výrobok aspoň rovnakej hodnoty a kvality na základe výslovného súhlasu spotrebiteľa,“ informuje Slovenská obchodná inšpekcia na svojom webe.

SOI odporúča spotrebiteľom, aby toto vozidlo vo vlastnom záujme prestali používať.