Regióny Bratislava Trnava Trenčín Nitra Žilina Banská Bystrica Prešov Košice Domáce Top

AKTUÁLNY PREHĽAD Títo SLOVÁCI budú platiť VIAC! Vieme, ktoré DANE a POPLATKY idú hore

Ilustračné foto: ZDROJ: archív zoznam.sk
Ilustračné foto: ZDROJ: archív zoznam.sk

SLOVENSKO – Nový rok so sebou prináša aj zdražovanie. Viaceré slovenské mestá sa rozhodli pre zvyšovanie poplatkov a daní, čo obyvateľov rozhodne nepoteší. Niektoré ale zostanú pri svojich starých cenách. Pripravili sme pre vás podrobný prehľad. 

Zvyšovanie cien čaká rovnako krajské, ako aj okresné mestá. Niektoré o tom informujú prostredníctvom svojich webov. Týka sa zdražovanie aj vášho bydliska?

Bratislava

Hlavné mesto SR informuje o zvyšovaní dane z nehnuteľnosti, pri ktorej pôjde o nárast v priemere 35 % pre domy a byty. Poplatky za odpad majú zdražieť cca o 30 %. Zvyšovanie cien sa nedotkne jednej z najzraniteľnejších skupín, ktorou sú seniori.

“Už dnes majú ľudia nad 65 rokov a držitelia preukazu ŤZP úľavu na dani z nehnuteľnosti vo výške až 60 %. Táto úľava sa zvýši na 70 %,” informuje magistrát.

Trenčín

Mesto Trenčín zvyšuje viacero poplatkov a daní. Konkrétne ide o tieto:

– Daň z nehnuteľností: nárast v priemere o 51 %,

– Daň za psa: daň za psa v rodinnom dome s výbehom sa zvyšuje z 12 na 15 eur ročne a za psa v bytoch z 30 na 35 eur ročne,

– Daň za ubytovanie: upravená výška z 1 € na 2 eurá za prenocovanie,

– Poplatok za odpad: poplatok za komunálny odpad sa zvýši o 6,5 %, paušálny poplatok bude vo výške 39,89 eur na osobu a rok (zvýšenie o 2,52 eur ročne),

– Poplatok za rozvoj: nový poplatok. Poplatníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je ako stavebník uvedená v stavebnom povolení. Sadzba poplatku stanovená zákonom je od 3 do 35 eur za každý aj začatý štvorcový meter podlahovej plochy nadzemnej časti stavby.

peniaze
Ilustračné foto | ZDROJ: Pixabay

Košice

Mesto Košice zvýši od januára poplatok za odpad i daň z nehnuteľností. Rovnako sa zvýšia i príspevky v školách a školských zariadeniach. Väčšina sadzieb sa podľa radnice upraví o 27 percent.

Poplatok za odpad sa zvýši na sumu 57 eur, v súčasnosti je to 45 eur. Poplatok za množstvový zber pri 110-litrových nádobách bude vo výške 247,10 eura, doteraz to bolo 194,48 eura. Pri 1100-litrových nádobách predstavuje ročný poplatok sumu 2 471 eur.

Sadzby dane za byty alebo rodinné domy určené na bývanie sa zvýšia o 27 percent a pozemky o 30 percent. O 30 % narastú sadzby za garáže, chaty a stavby využívané na poľnohospodársku činnosť. Pri ostatných stavbách, stavbách využívaných na podnikanie a u priemyselných stavieb sa poplatky zvyšujú o 40 % . O 10 eur ročne sa zvýšia aj poplatky za psa, ktoré si medzi sebou na polovicu delí mesto a mestské časti. Majitelia psa v rodinnom dome zaplatia v roku 2024 sumu 20 eur a tí, ktorí chovajú psa v byte 50 eur.

Žilina

Mesto Žilina zvyšuje dane z nehnuteľností a poplatky v priemere o 45 percent, čo by malo priniesť v roku 2024 do rozpočtu mesta viac ako 7 miliónov eur. V schválenom návrhu sú nové sadzby rozdelené v závislosti od typu nehnuteľnosti a lokality do troch zón, pričom v každej z nich bude zvýšenie dane individuálne.

Najvyššie sadzby budú mať nehnuteľnosti v Zóne 1, napríklad stavby na bývanie v katastrálnom území Žilina. Naopak, najnižšie sadzby sú určené pre nehnuteľnosti v Zóne 3, napríklad stavby na bývanie v katastrálnych územiach Brodno, Mojšová Lúčka, Považský Chlmec, Strážov, Vranie, Zádubnie, Zástranie, Žilinská Lehota.

Nový sadzobník určuje pri viacpodlažných stavbách poplatok 0,10 eura za štvorcový meter (m2) za každé ďalšie podlažie, okrem prvého nadzemného podlažia vo všetkých zónach.

Zdroj: TASR – Erika Ïurèová

Nitra

Mesto Nitra nezvýši dane z nehnuteľností v takej miere, ako pôvodne predpokladalo. Oproti predkladanému návrhu tak do rozpočtu mesta príde o 770-tisíc eur menej, ako bolo plánované.

Prešov

Prešovskí poslanci schválili zvýšenie miestnych daní a poplatku za odpady. Mesto získa navyše viac ako 2,2 milióna eur. Radnica pôvodne navrhovala zvýšenie dane z nehnuteľností pre rok 2024 o 7,7 percenta. Poslanci návrh upravili a pôvodne navrhovaná sadzba za štvorcový meter sa zvýšila z 0,687 eura na 0,829 eura.

Napríklad majiteľ bytu s rozlohou 68 štvorcových metrov doteraz platil 43,38 eura, návrh bol 46,72 eura a po schválení všeobecne záväzného nariadenia poslancami to bude 56,37 eura.

>>Ako sú na tom ďalšie mestá a ktoré z nich neplánujú zvyšovať poplatky? Dočítate sa na ďalšej strane.<<