Regióny Bratislava

Banky na Slovensku vnímali pokles vkladov, trend sa však už môže otáčať

Ilustračná foto. Zdroj: pixabay.com

BRATISLAVA – Miera úspor na Slovensku minulý rok klesla na historické minimum. Prejavilo sa to aj na vkladoch v bankách. Slovensko bolo podľa údajov Národnej banky Slovenska (NBS) jedinou krajinou v eurozóne, kde sa znížili vklady obyvateľov. Viaceré banky pôsobiace na Slovensku potvrdili, že vnímali pokles alebo stagnáciu týchto vkladov. Analytici však vyzdvihujú, že tento trend sa už môže otáčať.

 

“Čo vidíme z dát, že v druhej polovici minulého roka sa zastavil rast vkladov obyvateľstva a smerom k záveru roka sa objem vkladov obyvateľstva na trhu začal znižovať. V úvode tohto roka (údaje zatiaľ máme za prvé dva mesiace roka) sa pokles vkladov obyvateľstva zastavil, ako na trhu v priemere, tak aj v našej banke,” uviedla hovorkyňa UniCredit Bank Zuzana Ďuďáková. Rast úverovania obyvateľstva podľa nej síce pokračuje, avšak dynamika sa spolu s rastúcimi úrokovými sadzbami postupne spomaľuje.

Je prirodzené, že aktuálna trhová situácia mení správanie spotrebiteľov, ktorí potrebujú uhrádzať rôzne bežné aj mimoriadne výdavky vo vyšších sumách, ako boli doteraz zvyknutí, zhodnotila PR manažérka Tatra banky Nadežda Palušová. “Vplyvom inflácie sú spotrebitelia často nútení siahnuť na svoje úspory, čo ovplyvňuje, samozrejme, aj vývoj depozitných produktov. Trend klesajúcich vkladov vnímame ako prirodzenú zmenu v dôsledku rastúcej inflácie,” doplnila.

“Aktuálne vidíme na našich číslach stagnáciu na stránke depozít, pri súčasnom pomalšom raste na strane retailových úverov. To, že záujem o úvery rastie pomalšie ako sa pôvodne predpokladalo, považujeme za logické, vzhľadom na spotrebiteľskú opatrnosť a ekonomickú neistotu, ako aj fakt, že mnohí klienti, ktorí si plánovali vziať úver, tak už urobili skôr, s cieľom získať ešte čo možno najnižšiu sadzbu,” priblížila hovorkyňa ČSOB Anna Jamborová.

Slováci si v závere minulého roka sporili najmenej od roku 1995, odkedy sú k dispozícii príslušné údaje. Z disponibilných príjmov si priemerná domácnosť po sezónnom očistení odložila iba 3,6 %. Môže za to najmä rekordná inflácia a snaha ľudí udržať si reálnu úroveň spotreby z minulosti, upozornili v aktuálnom komentári analytici VÚB Zdenko Štefanides a Michal Lehuta. Klesajúce reálne mzdy neboli, najmä v predvianočnom období, premietnuté aj do zníženia spotreby obyvateľstva, pripomenul analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák.

“Spotreba domácnosti ďalej rástla práve na úkor úspor, predovšetkým bankových vkladov,” zhodnotil. Zdá sa však, že tento trend sa v úvode roka aspoň čiastočne zvrátil. “Maloobchodné tržby už naznačujú, že domácnosti začali znižovať svoju spotrebu, čo sa prejavuje aj na stabilizácií bankových vkladov, resp. ich opätovnom miernom náraste. Tomuto trendu najskôr pomáha aj pozvoľna rastúce úročenie termínovaných vkladov obyvateľstva,” doplnil Koršňák s tým, že priemerná úroková sadzba na nových termínovaných vkladoch sa vo februári vyšplhala nad 2 %.

Podobne vidí aktuálny vývoj aj analytik Slovenskej sporiteľne Matej Bašták. “Na bankovom trhu už začiatok roka zdanlivo priniesol otočenie trendu, keď vklady domácností medzimesačne rástli. Zároveň očakávame, že spotreba domácností už pod vplyvom ekonomických faktorov, ako je vysoká inflácia, nerástla,” konštatoval. To by podľa neho mohlo znamenať, že nezvyčajne nízka tvorba úspor z posledného kvartálu 2022 by sa v prvom štvrťroku tohto roka už nemusela opakovať.