Spoločnosť Domáce

Biskupi udelili dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách. Platí až do odvolania

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – Biskupi udelili dišpenz od povinnej účasti veriacich na nedeľných bohoslužbách. Dišpenz platí až do odvolania. Informuje o tom Konferencia biskupov Slovenska (KBS).

 

O udelení dišpenzu biskupi vo štvrtok (1. 10.) informovali aj kňazov v diecézach. Kňazov zároveň požiadali, aby najmä veriacich, ktorí sú vo vyššej miere ohrození, poprosili, nech uprednostnia sledovania bohoslužieb prostredníctvom médií či internetu. Ide najmä o ľudí vo vyššom veku, taktiež trpiacich chronickými ochoreniami, ľudí po operačných zákrokoch, ako aj tých, ktorí sa starajú o seniorov.

Biskupi zdôraznili potrebu zvýšenej miery vzájomnej ohľaduplnosti aj obetavosti vzhľadom na obmedzenie počtu účastníkov na bohoslužbách. “Je nevyhnutné vyvinúť všetko úsilie, aby sa predišlo sporom a konfliktom. Zároveň požiadali kňazov, nech podľa miestnych okolností zorganizujú dodržanie počtu 50 osôb, napríklad cez delegovaného usporiadateľa alebo iným vhodným spôsobom,” poznamenala KBS. Dôsledne sa tiež majú dodržať pravidlá vydané Úradom verejného zdravotníctva SR.

Od 1. októbra môže byť na všetkých hromadných podujatiach maximálne 50 ľudí. Opatrenia platia pre športové a kultúrne podujatia aj omše.