Regióny Prešov

Blíži sa sezóna letných terás. Prešov prijíma žiadosti na ich umiestnenie

Blíži sa sezóna letných terás. ZDROJ: TASR/Martin Baumann

PREŠOV – Mesto Prešov prijíma žiadosti o umiestnenie sezónnych letných exteriérových sedení a terás na letnú sezónu 2023 na celom území mesta. Žiadatelia musia mať voči mestu vyrovnané všetky pohľadávky. Informovala o tom tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.

 

Ako povedala, žiadosť je potrebné podať minimálne 30 dní pred požadovaným termínom užívania verejného priestranstva. Je možné ju podať prostredníctvom Klientskeho centra Mestského úradu v Prešove na Jarkovej ulici. K žiadosti je potrebné priložiť všetky aktuálne požadované podklady. Formulár žiadosti sa nachádza na webstránke mesta Prešov.

“V prípade, že sa letné exteriérové sedenie alebo terasa nachádzajú v Pamiatkovej rezervácii Prešov a jej dotknutom ochrannom pásme, je ku všetkým novým prevádzkam potrebné doložiť aj súhlasné stanovisko Krajského pamiatkového úradu v Prešove s podmienkami na umiestnenie sezónneho letného exteriérového sedenia,” povedala Šitárová.

O povolenie umiestnenia sezónnych letných exteriérových sedení a terás v Pamiatkovej rezervácii Prešov a jej dotknutom ochrannom pásme na súkromných pozemkoch je potrebné požiadať Krajský pamiatkový úrad v Prešove, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove a Odbor hlavného architekta mesta Mestského úradu Prešov.

“Sadzby za umiestnenie letných terás znížilo mesto Prešov ešte pred vypuknutím pandémie ako ústretový krok voči podnikateľom. Na troch najžiadanejších uliciach v centre mesta poplatok klesol smerom nadol. Na Hlavnej ulici z 0,33 eura za štvorcový meter na 0,10 eura za štvorcový meter na deň. Na Metodovej a Floriánovej ulici klesol poplatok z 0,33 eura za štvorcový meter na 0,19 eura za štvorcový meter na deň. Počas obdobia pandémie ochorenia COVID-19 mesto Prešov odpustilo prevádzkovateľom letných terás poplatky za ich umiestnenie,” povedala Šitárová.

Sezónne letné exteriérové sedenia a terasy sa umiestňujú len do 30. októbra 2023, a to z dôvodu zimnej údržby na týchto plochách.

“Sezónne zariadenia sa môžu umiestňovať až na základe vydaného právoplatného rozhodnutia, respektíve povolenia a súhlasu vlastníka plôch. Žiadatelia o umiestnenie exteriérových sedení a terás musia mať voči mestu Prešov vyrovnané všetky pohľadávky,” dodala Šitárová.