Spoločnosť Domáce

Budúcoročný rozpočet umožní RTVS len udržiavací programový koncept, skonštatovala Rada

Zdroj: TASR / Michal Svítok

BRATISLAVA – RTVS ráta v roku 2021 s predpokladanými príjmami vo výške 147.024.662 eur , výdavky očakáva vo výške 146.824.662 eur. Budúcoročný rozpočet verejnoprávneho média, zaznamenávajúci prebytok 200.000 eur, schválila vo štvrtok Rada RTVS. Zároveň skonštatovala, že výrazne nižšie príjmy limitujú program na zabezpečenie zákonných povinností bez možnosti rozvoja. Plánovaný je naďalej na tri televízne programy a deväť rozhlasových staníc.

 

“Príjmy bez finančných informácií a eurofondov sú rozpočtované o 16,1 milióna eur nižšie oproti očakávanej skutočnosti v roku 2020,” konštatovala členka dozornej komisie rady Jarmila Mikušová. Pod tento fakt sa podpisuje najmä 16 miliónová kompenzácia, ktorú v roku 2020 poskytol štát ako náhradu za straty vyplývajúce z menšieho príjmu z koncesií v dôsledku legislatívnych zmien a rozšírenia skupín obyvateľstva oslobodených od platenia úhrad.

Očakávaný príjem z hlavného zdroja prostriedkov pre RTVS – tzv. koncesionárskych poplatkov – je približne o 900.000 eur nižší ako očakávaná skutočnosť v roku 2020. Riaditeľka sekcie ekonomiky RTVS Radka Doehring v tejto súvislosti poukázala na nárast počtu ľudí, na ktorých sa vzťahuje oslobodenie vzhľadom na seniorskú kategóriu. “Kým k 1. januáru 2020 sme zaevidovali číslo 291.329, tak ku koncu roka počet platcov, ktorých postupne strácame, narastá na 345.183,” konkretizovala.

Vyššie príjmy o 1,6 milióna eur rozpočtuje RTVS na rok 2021 v prípade príjmu z reklamy, čo súvisí s očakávanými športovými podujatiami – európskym futbalovým šampionátom, majstrovstvami sveta v hokeji i presunutou letnou olympiádou.

V oblasti priamych externých výdavkov na televíznu tvorbu sa predpokladá oproti očakávanej skutočnosti za rok 2020 zníženie o 4,2 milióna eur – výroby športu sa dotkne sumou 1,76 milióna eur, spravodajstva sumou 360.000 eur a ostatnej výroby a nákupu programov zníženou investíciou o 2,08 milióna eur.

V prípade priamych externých výdavkov na rozhlasovú tvorbu má byť zníženie miernejšie, na úrovni 40.000 eur. “Pričom v štruktúre výdavkov sa majú zvýšiť výdavky na spravodajstvo o 90.000, znížiť výdavky na šport o 70.000 a ostatná výroba o 60.000 eur,” dodala Mikušová.

Rozpočet vo svojej prvej podobe ráta so znížením interných zamestnancov o 7,5 úväzkov, takisto neráta s koncoročnými odmenami, 13. platom a valorizáciou. “Tak to je vždy na začiatku, zmeny v tejto oblasti sa vyvíjajú na základe vývoja finančnej situácie a získaných zdrojov,” upozornila Doehring s tým, že aj keď plán zatiaľ ráta s menším znížením počtu pracovníkov, RTVS predpokladá aj tvorbu nových miest v súvislosti s vytvorením kreatívnych centier RTVS v Banskej Bystrici a Bratislave, na ktoré získal eurofondové dotácie.

Ako konštatoval podpredseda Rady RTVS Martin Kákoš, konzervatívny a vo viacerých oblastiach minimalistický rozpočet umožní vytvoriť len “udržiavací” programový koncept bez väčšieho rozvoja.

Generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník si cení, že sa rozpočet podarilo schváliť. “Ide o základný pilier pre programovú tvorbu v rámci televízneho a rozhlasového vysielania. Dúfam, že rok 2021 bude menej ovplyvnený pandémiou, uľahčí nám všetkým každodenný život a zároveň poskytne RTVS väčšie možnosti v rámci televíznej a rozhlasovej tvorby,” uviedol.

Rada v uznesení opätovne upozornila, že súčasný model financovania RTVS neposkytuje možnosti rozvoja programových služieb ani priestor pre znižovanie investičného dlhu.

Rezník členov orgánu dohľadu tiež na rokovaní informoval, že prostredníctvom dodatku zmluvy so štátom získala RTVS v decembri kompenzáciu za straty spôsobené pandemickou situáciou vo výške 2,2 milióna eur. Z toho je 1,3 milióna eur určených na programovú výrobu. “Na detskú tvorbu, národnostné magazíny i potrebné dofinancovanie zábavných programov Neskoro večer a Záhady tela,” dodal programový riaditeľ RTVS Anton Šulík. Ostávajúcich 900.000 bolo použitých na spolufinancovanie eurofondového projektu kreatívnych centier.