Spoločnosť Domáce

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka sa posunie až na máj 2021

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl sa z jesenného termínu presunie až na takmer záver školského roka 2020/2021. Uskutoční sa v stredu 19. mája 2021. Vyplýva to zo Sprievodcu školským rokom 2020/2021 z dielne Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 

Pôvodne písali žiaci testy každý rok v prvom polroku, v nedávno skončenom školskom roku 2019/2020 to bolo 20. novembra 2019.  Testovanie sa uskutoční na všetkých základných školách z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, prípadne maďarský jazyk a literatúra. “Na testovaní sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka základných škôl, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím,” uvádza sa v materiáli z dielne rezortu školstva.

Tematické okruhy a špecifikáciu testov zverejní Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania v septembri. Cieľom Testovania 5 je pravidelne monitorovať úroveň poznatkov žiakov pri vstupe na druhý stupeň základných škôl, taktiež poskytovať základným školám spätnú väzbu a komplexnú správu o stave vedomostí a zručností, ktorá by mohla napomôcť pri skvalitňovaní vyučovania.