Spoločnosť Domáce

Centrá poradenstva a sanatóriá môžu získať príspevok na drogovú prevenciu. Výzvu zverejnil rezort školstva

Zdroj: pixabay.com

BRATISLAVA – Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, liečebno-výchovné sanatóriá, diagnostické centrá a reedukačné centrá v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu v sídle kraja môžu získať finančný príspevok na idrogovú prevenciu. Ako agentúru SITA informoval odbor komunikácie rezortu školstva, ministerstvo na tento účel vyčlenilo zo svojho rozpočtu 32 000 eur. Žiadosti môžu centrá podávať do 24. mája.

Prioritnou oblasťou podpory sú projekty zamerané na predchádzanie užívaniu omamných a psychotropných látok, prevenciu závislostí od psychoaktívnych látok a na podporu zdravého životného štýlu. Môže ísť o inovatívne formy prevencie užívania nelegálnych aj legálnych drog a prevencie nelátkových závislostí, aktivity na podporu zdravého životného štýlu, zlepšenie psychosociálnej klímy a podporu duševného zdravia či prevenciu radikalizácie detí a mládeže a predchádzanie extrémizmu.

Maximálna výška príspevku je 3 000 eur pre projekty s miestnou alebo regionálnou pôsobnosťou, respektíve 5 000 eur pre projekty s celoslovenským zameraním. Podrobné informácie k výzve, ako aj formulár žiadosti sú zverejnené na webovej stránke ministerstva http://www.minedu.sk/protidrogova-prevencia-2019/.