Regióny Bratislava

Český sochár Martin Skalický predstavuje v Bratislave svoj materiálový experiment

Ilustračná foto. Zdroj: pixabay

BRATISLAVA – Inner Drapery/Vnútorná drapéria je názov prvej samostatnej výstavy českého sochára Martina Skalického na Slovensku. Jeho aktuálnu tvorbu založenú na fragmentoch minulosti, ktorým autor dáva cez materiálový experiment novú morfologickú a sémantickú podobu, vystavuje bratislavská White & Weiss Gallery.

 

Výstava predstavuje Skalického aktuálnu tvorbu, založenú na kombinácii mäkkých, prevažne textilných materiálov a sochárskych foriem bežne používaných v reštaurátorskej praxi pri vytváraní odliatkov. “Amorfné materiály fixované živicou preberajú len hrubé črty formy a pomocou bohatých textúr lámu tvar sochy dovnútra,” približuje galéria diela, ktoré umelec vytvoril z materiálov a foriem považovaných za nepotrebné alebo odpadové.

Umenie je otvorené pole, tvrdí Skalický

Skalický je pôvodnou profesiou umelecký štukatér. “Pozná remeselnú prax odlievania kópií zo sochárskych foriem veľmi dobre. Využitím foriem v jeho umeleckej tvorbe sa teda javí ako pomerne logické, ale súvisí aj s jeho postojom k životu a k umeniu,” hovorí o umelcovi kurátorka Martina Mrázová. Podľa nej je Skalický presvedčený, že umenie je otvorené pole, v ktorom je možné pohybovať sa slobodne všetkými smermi. “Skalický vytvára pôsobivé parafrázy, ktoré s pôvodným predmetom súvisia len voľne, ako nejasná spomienka. Jeho tvorba, ktorá sa v posledných rokoch prelieva aj do iných materiálov, ako papier, kartón a sklo, prirodzene spája duchovné hodnoty s ironickým nadhľadom a spoločenskou kritikou,” dodáva kurátorka.

Výstava potrvá do 5. mája. Martin Skalický (1976) absolvoval Ateliér figurálneho sochárstva Michala Gabriela na VUT v Brne (2000 – 2007) s ročnou stážou v Ateliéri celoplošného sochárstva Kurta Gebauera na pražskej AVU (2003 – 2004). Východiskom jeho tvorby je figurálne sochárstvo, ktorého možnosti skúma prostredníctvom netradičných materiálov a apropriácie foriem. V jeho tvorbe sa dlhodobo prejavuje osobitý záujem o využitie textilu. Jeho diela sú zastúpené v zbierkach Moravskej galérie v Brne, Galérie moderného umenia v Roudnici nad Labem a v mnohých súkromných zbierkach v Českej republike i v zahraničí.