Domáce Politika Koronavírus

COVID automat zabezpečí rýchle a efektívne prijímanie opatrení

Ilustračná foto. Zdroj: TASR / AP

BRATISLAVA – Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR predstavilo Alert systém pre monitorovanie vývoja pandémie a prijímanie opatrení proti SARS-CoV-2, tzv. COVID automat. Pomocou neho bude informovať o aktuálnej epidemiologickej situácii a o rizikovosti regiónov a celého Slovenska. Zabezpečuje efektívne a rýchle prijímanie opatrení a poskytne pre ľudí transparentnosť a predvídateľnosť. Vláda schválila COVID automat na svojom stredajšom rokovaní.

 

Automat určuje kľúčové kritériá, ktorými sa bude predchádzať zhoršeniu epidemiologickej situácie, a tými sú počet prípadov (budúca záťaž), nárast počtu prípadov (aktuálna záťaž) a dynamika.

Pri prijímaní rezortných semaforov sa podľa MZ budú musieť splniť štyri základné kritériá, a to bezpečnosť, izolácia, ochrana a dohľad. Pri bezpečnosti ide o zabránenie prieniku infekcie a ďalšiemu šíreniu v komunite. Taktiež zabrániť zavlečeniu do populácie, aby nevznikli nové ohniská. V súvislosti s dozorom je dôležitý manažment a monitorovanie ochorení, s tým súvisiace testovanie, identifikácia pozitívnych, podozrivých z nákazy aj z ochorenia a hlásenia, vyplýva z materiálu.

“Epidemiologická situácia sa riadi na regionálnej úrovni pokiaľ sú splnené základné celonárodné kritériá. Aktiváciou národných kritérií sa krajina prepína na vyšší stupeň, respektíve sa prepína naspäť na regionálny automat pri poklese kritérií,” uviedlo ministerstvo.

Kľúčové ukazovatele, umožňujúce klasifikáciu epidemiologickej situácie na národnej úrovni, sú priemerný počet nových prípadov za sedem dní, počet hospitalizovaných na národnej úrovni a efektívne reprodukčné číslo (Rt).

Prvý stupeň varovania na celonárodnej úrovni bude, ak priemerný počet nových prípadov za sedem dní bude viac ako 1000. Druhý stupeň bude pri 1500 až 3000 nových prípadoch, tretí stupeň bude platiť pre 3000 až 5000 a štvrtý stupeň varovania bude v SR platiť pri viac ako 5000 nových prípadoch.

V súvislosti s hospitalizovanými pacientmi bude prvý stupeň varovania platiť pri viac ako 1500 pacientoch, druhý stupeň pri 2000 až 2500. Tretí a štvrtý stupeň varovania budú platiť pri viac ako 2500 hospitalizovaných v celej SR.

 

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

Regióny Slovenska sa podľa automatu budú riadiť epidemiologickou situáciu na svojom území, inštitucionálnym vybavením a odhadom rozšírenia ochorenia, ako sú nemocničné kapacity. Pravidlom pri regiónoch bude, že susediace okresy sa nesmú líšiť o viac ako tri stupne. “Automaticky sa rizikovosť menej rizikového regiónu zvyšuje, aby toto pravidlo bolo splnené,” tvrdí MZ.

“Na prechod do nižšieho stupňa je nutné dosiahnuť počet hospitalizácií a aspoň jeden z ďalších dvoch limitov, buď Rt, alebo priemerný počet prípadov. Uvoľňovanie je možné až po desiatich dňoch od prehodnotenia,” konštatuje sa v materiáli.