Regióny Domáce Banská Štiavnica Brezno Šaľa

Ďalší primátori sú vo funkcii. Do pondelka by mali byť už všetci

Výsledok komunálnych volieb sa práve v týchto dňoch prejavuje v menovaní nových starostov a primátorov. Zdroj: TASR

ŠAĽA, BANSKÁ ŠTIAVNICA, BREZOVÁ POD BRADLOM (TASR/SITA) – Už len 4 dni majú obce a mestá na to, aby do funkcií starostov, primátorov a členov zastupiteľstva uviedli tých, ktorí vyhrali v komunálnych voľbách. Zo zákona majú povinnosť tak urobiť do 30 dní po konaní volieb. Termín im na to vyprší 10.decembra. Dnes sa svojich povinností ujali v Šali, Brezovej pod Bradlom a v Banskej Štiavnici.

Šaľa

Primátora Šale Jozefa Belického (nezávislý) bude v novom volebnom období zastupovať Danica Lehocká a Róbert Tölgyesi. Poslankyňa Lehocká bola zastupovaním Belického poverená aj v uplynulom volebnom období. „Myslím, že pre mesto Šaľa docielila veľmi veľa pozitívnych vecí,“ zhodnotil primátor. Za druhého zástupcu si vybral poslanca Róberta Tölgyesiho. Ako informovala Erika Kollerová zo šalianskej radnice, pri výbere rozhodoval aktívny prístup poslanca, ktorého hodnotil primátor ako iniciatívneho a schopného riešiť problémy.

Tölgyesi bol počas uplynulého volebného obdobia aktívny napríklad pri riešení problémov, ktoré sa týkali ministerstva dopravy a sprostredkoval stretnutia v súvislosti s pripravovaným obchvatom Šale. „Ambície máme veľké, ale je to aj veľká zodpovednosť. Moje priority sa týkajú mestských komunikácií a dal som sľub pred voľbami, ktorý súvisí s vybudovaním cyklotrasy do Diakoviec,“ priblížil svoje ciele Tölgyesi. Obaja viceprimátori sú poverení zastupovaním primátora na čiastočný úväzok.

Brezová pod Bradlom

Nový primátor Brezovej pod Bradlom Jaroslav Ciran (nezávislý) sa na stredajšom (5. 12.) ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) ujal svojej funkcie. Slávnostný sľub zároveň zložilo aj všetkých 11 poslancov.

Jednou z priorít novozvoleného primátora je areál pri Mohyle Milana Rastislava Štefánika na Bradle. “Predložil som poslancom návrh rozvojových projektov na nové volebné obdobie. Z najdôležitejších spomeniem otvorenie areálu na Bradle. Potrebujeme v ňom vybudovať nové informačné turistické centrum, odlesniť mohylu, zrekonštruovať Chatu Bradlo. Plánujeme začať výstavbu bytového domu s nájomnými bytmi alebo zrekonštruovať bývalú školu na Piešťanskej ulici, z ktorej by mali vzniknúť nájomné byty. Chcem naštartovať individuálnu bytovú výstavbu, pokračovať v rekonštrukcii domu smútku, klubu dôchodcov, zdravotného strediska, dvoch starých pavilónov základnej školy a základnej umeleckej školy. Pokračovať v opravách a rekonštrukciách miestnych komunikácií a chodníkov. Verím, že postupne sa nájdu financie na to, aby sme plnili naše volebné programy,” uviedol po zvolení Ciran.

Zastupiteľstvo sa rozhodlo, že nebude kreovať mestskú radu. “V meste bude fungovať päť komisií pri mestskom zastupiteľstve. Doteraz bola rada ako medzistupeň medzi komisiami a MsZ. V minulosti bolo 21 poslancov, v súčasnosti je ich 11, a tak už nemá také opodstatnenie, javí sa nám to ako zbytočný medzičlánok. Prednostka zatiaľ zostáva vo svojej funkcii s tým, že bude pravdepodobne vyhlásené nové výberové konanie na túto funkciu,” informoval o nastávajúcich zmenách nový primátor.

Ciran plánuje aj zefektívnenie samotného chodu mestského úradu. “Chcem zefektívniť činnosť nielen mestského úradu, ale aj firiem, ktoré patria pod mesto. To je jedna z úloh pre primátora, ktorej sa musí prioritne venovať. Na mestskom úrade pracujú zamestnankyne pred odchodom do dôchodku. Rád by som, aby po odchode nebola za nich prijatá náhrada, ale aby sa zdvojili úlohy, a týmto spôsobom postupne znižovali stav zamestnancov, a tým ušetrili verejné financie. Budú takisto prebiehať individuálne pohovory so zamestnancami úradu, aby sa zlepšila pracovná morálka a vystupovanie zamestnancov voči verejnosti. Obraz úradu v očiach verejnosti nie je dobrý a pokúsim sa z mojej funkcie zlepšiť ho,” doplnil primátor.

Novou zástupkyňou primátora sa stala Silvia Čuvalová, ktorá vo voľbách dostala najvyšší počet hlasov na funkciu poslanca. “Byť poslancom a zástupcom primátora je pre mňa veľká česť a predovšetkým veľká zodpovednosť. Ľudia nás budú časom hodnotiť nie podľa slov, ale podľa činov a tých bude v najbližšom období potrebné uskutočniť veľmi veľa. Prajem si, aby naše mesto nabralo dynamiku a aby sme v nadchádzajúcom období našli spoločnú reč a hájili záujmy mesta v prospech občanov. Ja osobne sa vidím predovšetkým v oblasti pre vzdelávanie, šport a cestovný ruch,” doplnil nová zástupkyňa primátora.

Banská Štiavnica

Statická a dynamická doprava, budovanie parkovísk, pokračovanie v úprave verejných priestranstiev a oddychových zón či pamiatková obnova. To sú podľa staronovej primátorky Banskej Štiavnice Nadeždy Babiakovej (Smer-SD, SNS, SMS) jedny z najdôležitejších priorít novej samosprávy.

Babiaková sa po tretí raz ujala svojej funkcie na ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo v stredu 5. decembra. Spolu s ňou zložilo sľub aj 13 poslancov mestského zastupiteľstva. Jeho zloženie sa v porovnaní s minulým volebným obdobím mierne obmenilo, štyria poslanci sa ujali tejto funkcie po prvý raz.

Mestské zastupiteľstvo tvoria: Marian Zimmermann (Smer-SD, SNS), Dušan Lukačko (SaS, Demokrati Slovenska), Mikuláš Pál (nezávislý), Ján Čamaj (Smer-SD, SNS), Peter Ernek (Smer-SD, SNS), Martin Macharik (Spolu-občianska demokracia), Pavel Bačík (nezávislý), Ján Kružlic (KDH, OĽaNO, Nova), Ľubomír Barák (Smer–SD, SNS), Milan Kabina (KDH, OĽaNO, Nova), Helena Koťová (Spolu-občianska demokracia), Matej Michalský (KDH, OĽaNO, Nova) a Štefan Mičura (nezávislý).

Na ustanovujúcom zastupiteľstve poslanci zvolili aj zloženie komisií pracujúcich pri MsZ, zástupcov mesta do orgánov spoločností či schválili plat primátorky vo výške 2681 eur.