Spoločnosť Domáce

Deň narcisov bude aj tento rok. Uskutoční sa v náhradnom termíne

Ilustračná foto. Zdroj: dennarcisov.sk

BRATISLAVA – Deň narcisov, počas ktorého sa každoročne koná zbierka na pomoc onkologickým pacientom, sa tento rok uskutoční v náhradnom termíne. Liga proti rakovine (LPR) organizuje 31. júla Deň narcisov špeciál, počas ktorého však nebude možné stretnúť dobrovoľníkov v uliciach. Prispieť na pomoc onkologickým pacientom a dostať narcis bude možné vo viacerých sieťach predajní potravín a drogérie, s ktorými sa LPR dohodla na spolupráci. Možné to bude tiež na pobočkách Slovenskej sporiteľne i prostredníctvom bankomatov, darcovskou SMS či prevodom na účet. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to povedala výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine Eva Kováčová.

 

Deň narcisov mal byť pôvodne 16. apríla, avšak pre pandémiu nového koronavírusu sa nemohol uskutočniť. „Po celý čas sme sa snažili pomáhať onkologickým pacientom, ktorí boli počas pandémie jednou z najohrozenejších skupín, aj ich blízkym. Počet otázok od nich vzrástol o 200 percent,“ priblížila Kováčová. Aby LPR udržala svoje bezplatné aktivity pre pacientov, musela investovať okrem úsilia a energie aj finančné prostriedky. „Prostredníctvom fondu pomoci v hmotnej núdzi sme podporili 240 individuálnych žiadateľov, ktorým sme prerozdelili 72.000 eur. Keďže však peniaze vyzbierané počas Dňa narcisov predstavujú 70 percent príjmov, verejnosť prosíme o podporu zbierky v náhradnom termíne,“ hovorí Kováčová.

Výnos z Dňa narcisov špeciál LPR použije na realizáciu projektov ako onkoporadňa na telefónnom čísle 0800 11 88 11, individuálne i skupinové psychologické poradenstvo, rodinná týždňovka, relaxačné pobyty pre onkologických pacientov, ubytovacie zariadenia pre rodičov detí liečených na rakovinu, jednorazový finančný príspevok na pomoc v hmotnej núdzi či prístrojové vybavenie pre nemocnice.

Poslanci Jana Žitňanská a Tomáš Lehotský (obaja Za ľudí) plánujú na septembrovej schôdzi Národnej rady SR predstaviť zákon, ktorý predĺži organizáciám obdobie na využívanie financií z verejných zbierok z 12 na 24 mesiacov, aby si mohli vytvoriť finančnú rezervu na obdobie dvoch rokov. Súčasná právna úprava podľa nich nútila aj LPR, aby peniaze vyzbierané počas minuloročného Dňa narcisov minula za jeden rok, a keď pre pandémiu nebolo možné zorganizovať verejnú zbierku, zostala bez rezervy.

„Dôležité je aj nastavenie systému starostlivosti o pacientov v terminálnom štádiu ochorenia. Chceme pripraviť zákon o dlhodobej a paliatívnej starostlivosti,“ hovorí generálna riaditeľka Sekcie zdravia na Ministerstve zdravotníctva SR a primárka oddelenia paliatívnej medicíny v Národnom onkologickom ústave.

Ďalšie legislatívne zmeny pre riešenie problémov onkologických pacientov a ich rodín plánuje LPR navrhovať v spolupráci s komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzanou Stavrovskou. Tá rieši aj individuálne podnety od onkologických pacientov a ich rodín, ako napríklad problém Kataríny, ktorá je manželkou onkologického pacienta. Starostlivosť o manžela jej znemožňuje chodiť do práce, no podľa posudku Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny nemá nárok poberať opatrovateľský príspevok, pretože podľa zákona o rodine je povinná sa oňho postarať.