Politika Spoločnosť Domáce

Detské ihriská budú bezpečnejšie, parlament schválil požiadavky na ich prevádzku

Ilustračné foto. Zdroj: TASR

BRATISLAVA – Bezpečnosť detských ihrísk sa od začiatku budúceho roka zvýši. Parlament schválil nový zákon o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska.

 

Nová legislatíva definuje bezpečnostné požiadavky, ktoré by mali detské ihriská spĺňať ako celok, a nielen jednotlivé hracie prvky. Stanovujú sa napríklad požiadavky na povrch detských ihrísk alebo na rozmiestnenie hracích zariadení.

Zákon definuje aj základné povinnosti vlastníkov ihrísk, okrem iného sa zavádza systém na monitorovanie úrazov na detských ihriskách. Novinkou bude aj povinná vstupná kontrola v prípade nových detských ihrísk, ako aj pravidelné ročné kontroly. Zákon zavádza aj sankcie za nedodržiavanie stanovených pravidiel. Legislatíva stanovuje aj požiadavky na odbornú spôsobilosť kontrolórov detských ihrísk, čím by sa malo zamedziť pôsobeniu rôznych podvodných kontrolórov. Zákon síce stanovuje administratívne povinnosti pre vlastníkov ihrísk, tie by však mali byť minimálne a jasne určené.