Dobre vedieť Regióny Banská Bystrica

Dobrá správa. Práce na obnove Materskej školy na Námestí SNP pokračujú

Práce na obnove Materskej školy na Námestí SNP pokračujú. ZDROJ: MŠ, Nám. SNP 17

DETVA – Práce na obnove Materskej školy na Námestí SNP v Detve pokračujú. V tomto období sú zámerom dodávateľa stavby výkopy rýh a položenie potrubia rozvodov kanalizácie vo vnútri existujúcej časti murovaného objektu. Informoval o tom hovorca mesta Milan Suja.

Dodal, že pokračovať budú s betonážou podkladových betónov v existujúcej časti objektu. Budú to aj zemné práce, výkopy základov a následná betonáž základových pásov.

Stavenisko mesto stavbárom odovzdalo začiatkom februára tohto roka. Podľa hovorcu zbúrali prednú časť objektu z drevostavby až po základy. Vybúrali podlahy a podkladový betón v zadnej, murovanej časti škôlky. Bolo to aj búranie otvorov v priečkach a stenách i zbúranie dvoch skladov. S úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní samospráva 1. februára uzatvorila zmluvu. Dodávateľom stavby je spoločnosť JM – Agro Stavby Lovinobaňa. “Celkové náklady v zmysle uzatvorenej zmluvy sú vo výške 1 727 641 eur,” pripomína mesto. Obdobie uskutočnenia stavby je 18 mesiacov od dňa odovzdania a prevzatia staveniska. Deti zo škôlky počas stavebných prác premiestnili do dočasných priestorov.

Škôlku v minulosti budovali v dvoch etapách. V prvej vznikla predná časť z drevenej konštrukcie a v druhej etape zadná, murovaná časť. V rámci rekonštrukcie zrútili prednú drevenú časť, ktorú nahradia murovanou dvojpodlažnou stavbou. Jej stav totiž nevyhovoval hygienickým ani stavebným normám. Zadnú, súčasnú murovanú časť obnovia a bude mať nové dispozičné riešenie. K triedam bude aj nové príslušné priestorové zázemie, ako kuchyňa, jedáleň, skladové priestory, telocvičňa a priestory pre pedagogický personál. Na budove bude zelená strecha so zeleňou. Po vybudovaní diela bude mať zariadenie kapacitu 125 detí s piatimi triedami.

Mesto Detva je zriaďovateľom štyroch materských škôl.