Domáce Top

Draxler upozorňuje na problém, v školstve sa strácajú milióny

V školskom systéme sa pre zlé vykazovanie údajov stráca približne päť miliónov eur ročne. Súvisí to najmä s duplicitným vykazovaním žiakov a študentov stredných škôl. Na dnešnej tlačovej besede to povedal minister školstva Juraj Draxler. Podľa štatistických údajov je podľa neho dlhodobo vykazovaný vyšší počet študentov stredných škôl ako absolventov základných škôl, pričom tento rozdiel tvorí okolo 3 500 žiakov.

“Zo školskej praxe vieme, že žiak sa prihlási na dve stredné školy. Vyberie si jednu z nich, potom zmení názor. Prihlási sa na druhú školu, ale tá prvá si ho nevyškrtne z evidencie. Či sa to deje z úmyslu alebo z nedbalosti, to sa nedá povedať. Každopádne v septembri dostane škola normatív na žiaka, ktorý je približne 1 500 eur ročne a to napriek tomu, že sa žiak na škole nevzdeláva,” vysvetlil Draxler.

Na to, že dochádza k subvenčným podvodom, upozornila ministra Štátna školská inšpekcia. V súčasnosti už existuje pre tieto podvody niekoľko súdnych sporov a trestných konaní. Pri niektorých školách sú to podvody za niekoľko desiatok tisíc eur.

Minister zatiaľ nevie povedať, koľko z piatich miliónov eur tvorí duplicitne vykazovanie žiakov a koľko by mohla byť štatistická chyba či chyba v meraní. Základný problém je podľa neho v tom, že v 21. storočí nemá ministerstvo systém, ktorý by ukázal, koľko je možných duplicít. Minister tak nevie porovnávať školy či regióny medzi sebou. Rovnako sa nevie dostať na úroveň žiakov a porovnávať ich počty medzi jednotlivými školami.

“Chýba aj prepojenie na ostatné štátne registre, ako napríklad na sociálnu poisťovňu či register fyzických osôb,” hovorí Draxler a dodáva, že v NR SR už je legislatívny balíček, ktorý zavádza centrálny register škôl a stanovuje pre školy sankcie za nespracovanie a nedodanie požadovaných údajov. Ako minister dodal, je absurdné, že v zákone doteraz niečo takéto chýbalo. Draxler tiež dodal, že Štátna školská inšpekcia nemala doteraz silný mandát, aby kontrolovala veci hospodárskeho charakteru. Posilňujú preto komunikáciu medzi odborom kontroly na ministerstve a školskou inšpekciou. Na jeseň zároveň chcú aktualizovať rezortný informačný systém, ktorý zabezpečí kvalitnejší zber dát. Rokujú aj s ministerstvom vnútra, kde chce ministerstvo školstva podpísať medzirezortnú dohodu o prepojení s registrom fyzických osôb a každý žiak by mal dostať svoje unikátne číslo, na základe ktorého ho budú vedieť kontrolovať.

Minister zatiaľ povedal, že išlo napríklad o školy v Dunajskej Strede, Košiciach, Piešťanoch, Spišskej Novej Vsi či Žiari nad Hronom, Leviciach, Trenčíne. Nezrovnalosť v počte absolventov základných škôl a študentov stredných škôl je podľa ministra dlhodobá a trvá niekoľko rokov. Na jej odhalenie však chýbala analytika a potrebné údaje.