Zahraničné

Druhý dôchodkový pilier sa od utorka zatvára

Už len jeden pracovný deň zostáva ľuďom, aby využili možnosť stať sa sporiteľom v druhom dôchodkovom pilieri, alebo z druhého piliera vystúpili. Od 16. júna tohto roka sa totiž druhý penzijný pilier pre väčšinu ľudí opäť zatvára. Výnimku naďalej majú len mladí ľudia do 35 rokov, ktorí môžu počas dôchodkového poistenia do druhého piliera vstúpiť aj po 15. júni tohto roka.

Ako informoval hovorca Sociálnej poisťovne (SP) Peter Višváder, všetky pobočky poisťovne po celom Slovensku budú v posledný deň otvorenia druhého piliera, teda v pondelok 15. júna 2015, otvorené v predĺžených úradných hodinách až do 19:00. “Sporitelia si môžu v najbližšej pobočke Sociálnej poisťovne v prípade záujmu vyplniť a odovzdať tlačivo o vystúpení z II. piliera – formulár Oznámenie sporiteľa nebyť zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení,” uviedol. Ak sporiteľ zašle oznámenie o vystúpení z druhého piliera poštou, rozhodujúci pre akceptovanie výstupu je dátum poštovej pečiatky – najneskorší môže byť 15. jún 2015. Sociálna poisťovňa následne zašle sporiteľovi oznámenie o akceptovaní jeho výstupu.

Sporivý pilier otvorila vláda Roberta Fica štvrtýkrát, a to na obdobie od 15. marca do 15. júna tohto roka. Z tohto systému do konca mája vystúpilo vyše 48 tisíc sporiteľov a, naopak, na svojich súkromných účtoch si začalo na penziu sporiť vyše 17 tisíc osôb. Možnosť opustiť systém starobného dôchodkového sporenia dostali všetci sporitelia okrem tých, ktorí si dohodli vyplácanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku s poisťovňou alebo s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou (DSS), alebo si dohodli so svojou DSS vyplácanie výnosu z investovania.

SP počas otvorenia druhého piliera poslala sporiteľom dva listy s informáciou o tom, pre koho je sporenie v druhom pilieri výhodné a pre koho výhodné nie je. Aby mal druhý pilier pre sporiteľa zmysel, mal by podľa poisťovne sporiť aspoň 25 rokov a mať príjmy vyššie ako je priemerná mzda. V druhom letáku SP odporúčala, aby sporitelia starší ako 40 rokov zvážili zotrvanie v druhom pilieri a starším ako 45 rokov jednoznačne odporúčala vystúpiť. Za desať rokov bolo podľa poisťovne hrubé zhodnotenie v druhom pilieri 17,8 %, kým v prvom pilieri SP vidí zhodnotenie až 68 %.

Podpredseda strany Most-Híd Ivan Švejna druhý list pre sporiteľov od Sociálnej poisťovne zhodnotil tak, že je v ňom minimum právd a veľa neprávd a zavádzaní. Upozornil na to, že prvý, priebežný pilier peniaze nezhodnocuje. Za zavádzajúce považuje Švejna aj porovnávanie účtov v prvom a druhom pilieri. “Opak je pravdou,“ povedal ešte v máji. Účty v priebežnom a sporivom pilieri prirovnal k ohňu a vode. “Tento list má minimálnu hodnotu,“ povedal Švejna. Odporúčal preto list zahodiť do koša. “Je to najzavádzajúcejšie otvorenie druhého piliera,“ dodal.

Sporiteľ, ktorý sa rozhodne vystúpiť z druhého piliera, musí Sociálnej poisťovni doručiť písomné oznámenie, ktorého súčasťou je prejav vôle, aby mu zaniklo právne postavenie sporiteľa. Sociálna poisťovňa o doručení tohto písomného oznámenia bude informovať sporiteľovu DSS. Tá následne prevedie sporiteľovu nasporenú sumu tvorenú z povinných príspevkov vrátane výnosu z týchto príspevkov na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici.