Regióny Banská Bystrica Top

EKOLOGICKÁ KATASTROFA na Hrone: Vyšetrovatelia poznajú príčinu masívneho úhynu rýb

Zdroj: FB / Polícia SR - Banskobystrický kraj

ŽIAR NAD HRONOM – Masový úhyn rýb na rieke Hron spôsobil v pondelok na strednom Pohroní únik digestátu z bioplynovej stanice v obci Budča v okrese Zvolen. Uviedol to hlavný hospodár Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Žiari nad Hronom Richard Štencl a potvrdil Vasilii Repela, konateľ spoločnosti Bioplyn Budča.

 

„Ráno nám bol loviacimi rybármi nahlásený výskyt uhynutých rýb na rieke Hron pri obci Trnavá Hora. Zistili sme, že voda v Hrone je silne zakalená, zapáchajúca a nepriehľadná,“ povedal Štencl s tým, že okamžite kontaktovali Slovenskú inšpekciu životného prostredia i políciu.

„V dôsledku silnej búrky v okolí Budče došlo k padnutiu stromu, čo spôsobilo poškodenie vaku, ktorý spoločnosť Bioplyn Budča používa na uskladnenie digestátu. Roztrhnutie vaku spôsobilo únik digestátu v objeme približne 400 kubických metrov do Bienskeho potoka a následne do vodného toku Hron,“ uviedol vo vyjadrení Repela. Ako dodal, spoločnosť podnikla okamžité kroky k zamedzeniu úniku organického hnojiva a naďalej odstraňuje škody, ktoré búrka spôsobila.

Rybári začali uhynuté ryby zbierať v obci Trnavá Hora v časti Jalná, na úseku dlhom jeden kilometer vyzbierali asi 600 kilogramov mŕtvych rýb. „Došlo k zníženiu množstva kyslíka a ryby sa začali dusiť,“ vysvetlil Štencl. Uhynuté ryby sa na hladine rieky objavili už aj pri Žiari nad Hronom, situáciu budú rybári ďalej monitorovať na ďalších úsekoch toku smerom k Žarnovici.

„Uhynuli všetky druhy tu vyskytujúcich sa rýb. Je to ekologická katastrofa,“ poznamenal Štencl s tým, že obnoviť generačné stáda niektorých druhov si bude vyžadovať roky hospodárenia. Ako dodal, na strednom Pohroní si podobnú udalosť za posledné roky nepamätá, naposledy tu masový úhyn rýb evidovali ešte koncom 90. rokov minulého storočia.

Zdroj: FB / Polícia SR – Banskobystrický kraj

 

Organizácie rezortu životného prostredia Slovenský vodohospodársky podnik a Slovenská inšpekcia životného prostredia riešia situáciu v spolupráci s políciou i konateľom bioplynovej stanice. „Slovenská inšpekcia životného prostredia vykonala odber vzoriek z odvodňovacieho kanála, Bienskeho potoka a rieky Hron. Vzorky budú analyzované v akreditovanom laboratóriu Slovenského vodohospodárskeho podniku. Vodohospodári súčasne vykonávajú obhliadku vodného toku až po Žiar nad Hronom,“ uviedlo tlačové oddelenie Ministerstva životného prostredia SR.

Zdroj: fb Polícia SR a fb MOSRZ Žiar nad Hronom

RYBÁRI V SLZÁCH prosia o POMOC! Za všetko môže masívny úhyn rýb na Hrone

Okrem toho sa do vodného toku Hron z vodnej nádrže Môťová vypustilo nárazovo väčšie množstvo vody.
Podľa envirorezortu predstavitelia inšpekcie tiež vyzvali spoločnosť, ktorá bioplynovú stanicu prevádzkuje, aby okamžite vykonala nápravné opatrenia – prehradenie odvodňovacieho kanála, odčerpanie kalu, vykonanie tesnosti poškodenej nádrže a odstránenie spadnutého stromu.