Europarlament ponúka európskym médiám granty na vyvážené spravodajstvo. Aj o Covid-19

BRUSEL – Európsky parlament (EP) v utorok informoval, že vyhlásil výzvu na granty pre médiá na obdobie 2020 -2021. Výzva sa týka televízií, rozhlasového vysielania, printových médií, ako aj internetovej tlače, ktoré majú záujem informovať o činnosti europarlamentu. Termín na podávanie prihlášok je 31. júl 2020.

 

Európsky parlament v správe pre médiá pripomenul, že chce spolufinancovať multimediálne projekty v oblasti televízie, rozhlasu, online médií alebo tlače, ktoré by poskytovali občanom členských krajín EÚ nestranné a faktické informácie o EP a vplyve tejto inštitúcie a jej rozhodnutí na životy ľudí.

Výsledkom mediálnych výstupov by mali byť pravidelné, dôveryhodné a vyvážené informácie o EP, dostupné čo najväčšiemu počtu Európanov v súlade s geografickou vyváženosťou, ktoré podporujú širokú diskusiu o EÚ.

Cieľovou skupinou týchto informácií sú európski občania, ktorí očakávajú od EÚ riešenia najmä v súvislosti s chorobou Covid-19, a tiež občania, ktorí sa zaujímajú o dianie v rámci EÚ.

Podrobnejšie informácie o podmienkach, náležitostiach projektu a potrebných prílohách ponúka EP na webovej stránke: https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/files/grants/medi a-and-events/en-call-for-proposals-media-2020-COMM-SUBV-2020-M.pdf.

Vybrané médiá by mali produkovať dôveryhodný a vyvážený obsah minimálne v jednom z oficiálnych jazykov EÚ, čiže aj v slovenčine, so zameraním na legislatívne a politické priority EÚ odzrkadľujúce situáciu po pandémii nového koronavírusu. Týka sa to napríklad príspevkov EÚ v boji proti šíreniu nákazy Covid-19 a jej ekonomickým a sociálnym dôsledkom, Konferencie o budúcnosti Európy, Európskej ekologickej dohody, Európskej digitálnej agende a podobne.

Kľúčovými kritériami budú dosah projektu, jeho sledovanosť a zásah cieľovej skupiny. Projekty by mali byť multimediálne.

Miera spolufinancovania projektov zo strany EP je maximálne 80-percentná.

Prihlásiť sa môžu všetky médiá, ktoré zodpovedajú podmienkam špecifikovaným vo výzve. Doba trvania projektu je stanovená na maximálne 20 mesiacov, so začiatkom najskôr v októbri 2020 a koncom najneskôr 30. júna 2022.

Viac o téme: COVID-19, Europarlament, Európsky parlament, granty, koronavírus, médiá, vyvážené spravodajstvo

Súvisiace články