Zahraničné

Európska únia sa bráni proti sankciam USA voči Iránu

BRUSEL  (TASR)- Európska komisia (EK) v pondelok oznámila, že od utorka 7. augusta nadobudne účinnosť aktualizované nariadenie EÚ o blokovaní na podporu dohody o iránskom jadrovom programe. Cieľom nariadenia je zmierniť vplyv amerických sankcií na záujmy spoločností z EÚ, ktoré legitímne podnikajú v Iráne.

Aktualizované nariadenie o blokovaní je súčasťou snáh EÚ pokračovať v úplnom a účinnom vykonávaní spoločného komplexného akčného plánu (JCPOA) – dohody o iránskom jadrovom programe z roku 2015. To znamená aj zachovanie obchodných a hospodárskych vzťahov medzi EÚ a Iránom, ktoré sa normalizovali v období po uzavretí jadrovej dohody, keď boli zrušené sankcie týkajúce sa iránskeho jadrového programu.

Komisia začala proces aktualizácie nariadenia o blokovaní 6. júna 2018 tým, že do rozsahu jeho pôsobnosti doplnila extrateritoriálne sankcie, ktoré USA opätovne uvalili na Irán.

Európsky parlament a Rada EÚ mali k dispozícii dvojmesačnú lehotu na preskúmanie a keďže obe inštitúcie nevyjadrili žiadne námietky, aktualizácia bude zverejnená v Úradnom vestníku EÚ 7. augusta, keď aj nadobudne účinnosť.

Nariadenie o blokovaní umožňuje hospodárskym subjektom z krajín EÚ vymáhať náhradu škôd, ktoré vyplývajú z extrateritoriálnych sankcií USA, od osôb, ktoré ich spôsobili, a anuluje v Únii účinok rozhodnutí zahraničných súdov založených na týchto sankciách.

Osobám v EÚ sa prostredníctvom nariadenia zároveň zakazuje dodržiavať tieto sankcie, pokiaľ to exekutíva EÚ výnimočne nepovolí v prípade, že by ich nedodržiavanie vážne poškodilo záujmy Únie. Povolenia sa budú poskytovať na základe dohodnutých kritérií, ktoré budú takisto vydané 7. augusta.

Komisia upozornila, že EÚ je odhodlaná naďalej a v plnej miere a účinne vykonávať spoločný komplexný akčný plán, pokiaľ bude svoje záväzky súvisiace s jadrovým programom dodržiavať aj Irán. Únia je však zároveň odhodlaná naďalej spolupracovať so Spojenými štátmi americkými, ktoré zostávajú jej kľúčovým partnerom a spojencom.

Okrem uvedeného opatrenia EÚ pripravuje v úzkej koordinácii s členskými štátmi a inými partnermi konkrétne opatrenia zamerané na udržanie spolupráce s Iránom v kľúčových hospodárskych odvetviach – najmä v oblasti bankovníctva a financií, obchodu a investícií, ropného priemyslu a dopravy.

Americký prezident Donald Trump 8. mája rozhodol, že USA odstúpia od jadrovej dohody s Iránom a znovu zavedú všetky sankcie, ktoré boli predtým na základe tejto dohody zrušené. Niektoré zo znovu zavedených amerických sankcií sa začnú uplatňovať po skončení 90-dňovej lehoty, ktorá vyprší 6. augusta 2018. Ďalšie sankcie začnú platiť po skončení 180-dňovej lehoty, ktorá uplynie 4. novembra 2018.

 

FOTO: (Stephanie Lecocq, Pool Photo via AP)