Spoločnosť Politika Zahraničné

Európsky parlament vyjadril podporu protestom proti rasizmu

Zdroj: TASR / AP

BRUSEL – Európsky parlament vyjadril v piatok podporu protestom proti rasizmu a policajnému násiliu a vyzval Európsku úniu, aby v rámci svojich hraníc bojovala proti diskriminácii. Informovala o tom agentúra DPA.

 

Uznesenie, ktoré prešlo veľkou väčšinou, “potvrdzuje, že Black Lives Matter (Na životoch černochov záleží)”, a vyjadruje podporu protestom proti policajnej brutalite, ktoré vypukli po celom svete po zabití Afroameričana Georgea Floyda.

V záujme širšieho riešenia rasizmu v Európe europarlament vo svojom uznesení žiada členské krajiny EÚ, aby odblokovali smernicu o nediskriminácii, ktorá bola predstavená Európskou komisiou v roku 2008. Musí byť schválená jednomyseľne, ale niektoré krajiny vzniesli obavy týkajúce sa svojej štátnej zvrchovanosti.

George Floyd zomrel 25. mája v Minneapolise v štáte Minnesota pri zásahu belošských policajtov, keď ležal spútaný na zemi a jeden policajt mu niekoľko minút kľačal na krku. Po zatknutí sa sťažoval, že nemôže dýchať, nakoniec prestal rozprávať a v nemocnici ho vyhlásili za mŕtveho. Jeho smrť, ktorú okolostojaci nakrútili na video, vyvolala v mestách po celých USA protesty, ktoré vyústili do násilností.

 

Protesty sa konajú po celom svete. Zdroj: TASR / AP

Obludná smrť

Ako sa uvádza v tlačovej správe europarlamentu, ten prostredníctvom nelegislatívneho uznesenia, ktoré plénum schválilo pomerom hlasov 493 (za): 104 (proti): 67 (zdržalo sa hlasovania), ostro odsúdili obludnú smrť Georga Floyda v Spojených štátoch amerických a podobné prípady zabitia kdekoľvek na svete. Poslanci vyzvali orgány USA, aby prijali opatrenia na riešenie štrukturálneho rasizmu a nerovnosti v krajine. Zákonodarcovia odsúdili zásahy polície v Spojených štátoch proti pokojným demonštrantom a novinárom, kritizovali tiež vyhrážky prezidenta USA Donalda Trumpa týkajúce sa nasadenia armády a jeho rétoriku, ktorú označili za “štvavú”.

V tlačovej správe sa ďalej uvádza, že parlament podporil nedávne masové protesty proti rasizmu a diskriminácii, ktoré sa konali po celom svete, a odmietol akékoľvek prejavy nadradenosti bielej rasy. Poslanci vyjadrili solidaritu s pokojnými demonštráciami, zároveň však kritizovali prípady rabovania, podpaľačstva, vandalizmu a ničenia verejného a súkromného majetku, ktorých sa dopustili niektorí násilní demonštranti. Európsku úniu a jej členské štáty zároveň vyzvali, aby verejne odsúdili neprimerané používanie sily a rasistické tendencie pri presadzovaní práva bez ohľadu na to, kde a kedy k nim dôjde.

Orgány činné v trestnom konaní by mali používať silu vždy iba zákonným a primeraným spôsobom a v nevyhnutnom rozsahu, pričom vždy musí ísť až o poslednú možnosť, uvádza sa v uznesení, ktoré zároveň zdôrazňuje, že nadmerné použitie sily proti davu je v rozpore so zásadou primeranosti. Poslanci v tejto súvislosti požadujú, aby prípady policajnej brutality a porušovania občianskych práv neostali nepotrestané. Pripomínajú tiež, že občania majú právo zaznamenávať scény policajného násilia, ktoré možno následne použiť ako dôkaz.

Parlament taktiež vyzval EÚ a jej členské štáty, aby pri presadzovaní trestného práva, v boji proti terorizmu či pri imigračných kontrolách nepoužívali rasové a etnické profilovanie. Orgány činné v trestnom konaní by mali využívať nové technológie navrhnuté tak, aby nevzniklo riziko diskriminácie rasových či etnických menšín, dodávajú poslanci.

 

Európsky parlament podporuje protesty. Zdroj: TASR / AP

Ísť príkladom

Uznesenie zdôrazňuje, že policajné zložky a ďalšie orgány presadzovania práva musia ísť v boji proti rasizmu a diskriminácii príkladom. Parlament v tejto súvislosti navrhuje okrem iného posilnenie odbornej prípravy príslušníkov polície a prijatie opatrení na zvýšenie rozmanitosti v policajných zboroch členských štátov.

Inštitúcie EÚ a krajiny Únie by mali oficiálne uznať minulé krivdy a zločiny proti ľudskosti páchané na Rómoch, černochoch a osobách inej farby pleti, zdôrazňuje uznesenie. Schválený text dodáva, že medzi zločiny proti ľudskosti patrí aj otroctvo.

Boj proti diskriminácii vo všetkých oblastiach musí byť pre EÚ prioritou, zdôrazňujú poslanci. Parlament v tejto súvislosti vyzval Radu (ministrov) EÚ, aby okamžite pristúpila k rokovaniam o horizontálnej smernici o nediskriminácii, ktorú členské štáty zablokovali ihneď po jej predložení Európskou komisiou v roku 2008.

Uznesenie pripomína, že na rasizmus a xenofóbne prejavy sa sloboda prejavu nevzťahuje. Parlament v tejto súvislosti odsúdil konanie extrémistických a xenofóbnych politických síl na celom svete, ktoré sa čoraz viac uchyľujú k skresľovaniu historických, štatistických a vedeckých faktov a k používaniu symboliky a rétoriky pripomínajúcej aspekty totalitnej propagandy – vrátane rasizmu, antisemitizmu a nenávisti voči menšinám, uvádza sa v závere tlačovej správy europarlamentu.

 

Podľa parlamentu by mala íst polícia príkladom. Zdroj: TASR / AP