Domáce GPlus Politika Spoločnosť Top

Externistom svitá na lepšie časy. Cesta k vysokoškolskému titulu bude kratšia

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – To, čo pred pár rokmi zaviedli, teraz plánujú zrušiť. Reč je o externom vysokoškolskom štúdiu, ktoré by sa dĺžkou mohlo opäť rovnať tomu dennému. Nejde pritom o žiadnu novinku. Podobné nastavenie sme zažili už pred rokom 2013, kedy si pracujúci študenti nemuseli predlžovať externé štúdium o jeden rok. Rezort školstva si od tohto kroku do minulosti sľubuje lepšiu konkurencieschopnosť slovenských vysokých škôl.

 

Súčasné nastavenie vysokoškolského štúdia zaväzuje externých študentov k absolvovaniu bakalárskeho stupňa v podobe štyroch rokov. Titul magister či inžinier môžu externisti získať po troch rokoch. Tomu by však v roku 2021 malo odzvoniť a externé štúdium by už viac nemalo byť dlhšie ako to denné. Uviedol to minister školstva Branislav Gröhling (SaS). Návrh o krátení externého štúdia bude totiž zahrnutý v novele zákona o vysokých školách.

 

Externé štúdium by sa malo skrátiť o jeden rok. Zdroj: pixabay.com

Dobiehame našich susedov

Dlhšie externé štúdium o jeden rok v porovnaní s tým prezenčným vstúpilo do platnosti v roku 2013 a odvtedy sa s jeho dĺžkou nehýbalo. Jeho predĺženie malo priniesť lepšiu kvalitu vzdelávania pre externých študentov. Aj v týchto dňoch sa však hovorí o skvalitňovaní a zlepšení pozície slovenských vysokých škôl medzi konkurenciou. ,,Slovenská rektorská konferencia už v roku 2012 pri prijímaní predĺženia externého štúdia zaujala k nemu zamietavé stanovisko. Slovenská rektorská konferencia nesúhlasila s navrhovaným predĺžením externého štúdia z dôvodu vzniku nejednotného externého prostredia na vysokých školách na Slovensku a v krajinách V4,” uviedla hovorkyňa Slovenskej rektorskej konferencie Ľubica Benková.

Rezortu školstva ide najmä o študentov zo susedného Česka. ,,Zjednotí sa dĺžka dennej a externej formy štúdia, čím sa okrem iného odstráni aj konkurenčná nevýhoda slovenských vysokých škôl vo vzťahu k zahraničiu (najmä vo vzťahu k Českej republike), keďže dlhšia doba externej formy štúdia mohla odrádzať niektorých uchádzačov prihlásiť sa na štúdium v SR,” skonštatovalo ministerstvo školstva.

 

Navrhovaná zmena má zlepšiť konkurencieschopnosť slovenských vysokých škôl. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

Hudba budúcnosti

Ako bude kratšie externé štúdium vyzerať v praxi, necháva rezort školstva na samotných vysokých školách. Dohľad a kontrolu nad vysokoškolským vzdelávaním má vykonávať Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVS). ,,Celková študijná záťaž vyjadrená kreditmi musí byť rovnaká v dennej aj v externej forme štúdia. Európsky system prenosu kreditov ECTS, ktorým sme viazaní, umožňuje študentom voliť si tempo štúdia (napríklad prenášať predmety do ďalšieho roka) a tiež absolvovať časť štúdia na inej vysokej škole na Slovensku alebo v zahraničí. Umožňuje teda študovať dlhšie ako je štandardná dĺžka štúdia,” vysvetlil predseda SAAVS Robert Redhammer.

 

Na kvalitu vysokoškolského štúdia dohliada Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo. Zdroj: pixabay.com

*Glob.sk oslovil k téme aj Študentskú radu vysokých škôl. Do uzávierky neodpovedala.

Mohlo by vás zaujímať: