Regióny Lučenec

FOTO Ľudia bijú na POPLACH: Zaplavuje nás odpad, hmyz a HLODAVCE! Prípad už rieši prokuratúra

Ilustračná foto. Zdroj: Pixabay/Nathan Copley

LUČENEC – Obyvatelia mesta Lučenec sú veľmi rozhorčení z novej politiky vyvážania komunálneho odpadu, ktorá v ich meste nastala. Podľa nich je toto vyvážanie nedostatočné, čo spôsobuje, že sa v ich okolí množí hmyz i hlodavce. Na sociálnych sieťach zverejňujú fotografie znečisteného okolia kontajnerov. Prípadom sa na základe sťažnosti začala zaoberať aj prokuratúra. Aké stanovisko k celej veci zaujalo mesto?

 

Mesto Lučenec zaviedlo tento rok novú politiku vývozu odpadu, čím chcelo riešiť chýbajúce financie. Namiesto zvyšovania poplatku za smeti pristúpili k zmenšeniu zberných nádob na polovicu a znížili frekvenciu vývozu z týždennej na dvojtýždennú. Podľa vyjadrení primátorky mesta Alexandry Pivkovej museli z mestského rozpočtu doplácať rozdiel medzi tým, čo občania zaplatili na poplatkoch a skutočnými nákladmi na zber a likvidáciu. Podľa nej sa suma v roku 2022 vyšplhala už na takmer 800 000€. Mesto apelovalo na občanov, že ak by poctivo triedili odpad, náklady na vývoz by neboli také vysoké. Obyvatelia Lučenca boli o novej politike vývozu odpadu informovaní dopredu a čakali, ako to bude vyzerať v praxi.

Podľa občanov má ale zníženie frekvencie vývozu odpadu neblahý dopad na čisté prostredie v ich blízkom okolí a v okolí zberných nádob.

Oficiálna sťažnosť bola zamietnutá

Oficiálnu sťažnosť, ktorú mestu v marci doručili občania – reprezentovaní Martinou H., zamietli. Podľa nich predmetné podanie nie je sťažnosťou v zmysle §4 ods 1) zákona 9/2010 Z.z.. V sťažnosti uvádzajú, že vedenie mesta neinformovalo v dostatočnom predstihu o zmenách v odpadovom hospodárstve mesta. Prvé informácie sa mali dozvedieť 24. februára 2023 prostredníctvom mestských novín s harmonogramom vývozu jednotlivých druhov smetí, pričom zmeny nastali týždeň po tejto informácii. Kvôli jarným prázdninám sa táto informácia k mnohým občanom nedostala, a tak boli nemilo prekvapení, keď im spred rodinných domov nebol vynesený komunálny odpad.

Sťažnosť adresovali aj firme Mepos, s.r.o., ktorá odpad vyváža. Neskôr sa dozvedeli, že mesto nezazmluvnilo s firmou vývoz 240l nádob komunálneho odpadu, preto ich viac vyvážať nebude. Rovnako aj nadbytočné smeti pri týchto zberných nádobách. Mesto následne na apel občanov rozhodlo o mimoriadnom vývoze v týždni 14.-16.3.2023 aj 240l nádob komunálneho odpadu. V tomto termíne si občania mohli na meste dohodnúť vyzdvihnutie menšej zazmluvnenej 110l nádoby na smeti, ale dostali len 120l.

Vyvážanie odpadu je stále pre niektorých obyvateľov nedostatočné. Potvrdzujú to aj ich fotografie znečisteného okolia kontajnerov, ktoré sú podľa nich živnou pôdou pre hlodavce a hmyz.