Regióny Trenčín

Handlová pre zvýšené náklady nakoniec jasle budovať nebude

Mesto jasle napokon nepostaví. ZDROJ: mesto Handlová

HANDLOVÁ – Mestské zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov samospráva Handlovej nakoniec z Integrovaného regionálneho operačného programu nepostaví. Projekt skomplikovali zvýšené náklady na výstavbu, mestskí poslanci na svojom rokovaní koncom marca schválili vypovedanie zmluvy s poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

 

Mestské jasle plánovala samospráva vybudovať v areáli Senior centra, prepojiť tak mali dve generácie. Pôvodne mala výstavba jaslí a súvisiacej infraštruktúry stáť viac ako 346 000 eur, riadiaci orgán IROP mestu na tento účel schválil nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 379 000 eur.

Pôvodný vybraný dodávateľ prác požiadal ešte začiatkom roka 2022 o zvýšenie zmluvnej ceny o viac ako 130 000 eur, odôvodnil to zvýšenými cenami stavebných materiálov, no mesto tieto prostriedky nemalo k dispozícii. Zmluvu s ním vypovedala samospráva v júni minulého roka, začiatkom tohto roka realizovala nové verejné obstarávanie, najnižšia ponuka na výstavbu jaslí predstavovala 517 883,93 eura. Ani po výške dodatočného príspevku k nenávratnému finančnému príspevku, ktorá môže byť maximálne 20 percent z objemu už poskytnutých finančných prostriedkov, nedisponuje mesto peniazmi na dofinancovanie neoprávnených výdavkov, ozrejmila radnica.

“Koncom marca tiež prišiel na mesto list z ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, že nás vyhodnotili ako vysoko rizikový projekt z pohľadu ukončovania programového obdobia a začatia finančného plnenia nášho projektu,” doplnil vedúci oddelenia projektov Mestského úradu v Handlovej Peter Cagáň. Pripomenul, že výstavbu jaslí po finančnej stránke mala samospráva zrealizovať do konca tohto roka.