Politika Spoločnosť Domáce

Harabin má problém. Môže prísť o väčšinu platu

Štefan Harabin by mohol prísť až o 70% platu. Zdroj: TASR / Miroslav Košírer

BRATISLAVA – Štefan Harabin má problém. Predsedníčka Najvyššieho súdu Daniela Švecová voči nemu podala návrh na disciplinárne konanie. Ide voči nemu už o šieste disciplinárne konanie, ktoré podala Švecová. Harabinovi pritom hrozí skutočne prísny trest. Okrem iného by mohol prísť až o 70% platu. 

Daniela Švecová mu vyčíta niekoľko vecí. “Dospela k záveru, že jeho konanie v trestnej veci Róbert L. a spol. jednoznačne smerovalo k zmareniu verejného zasadnutia vo veci obzvlášť závažného trestného činu,”informovala hovorkyňa NS Alexandra Važanová.

“Daniela Švecová je presvedčená, že sudca Štefan Harabin svojím konaním úmyselne porušil povinnosti sudcu, vyplývajúce zo zákona o sudcoch a prísediacich, a vzbudil dôvodné pochybnosti o svojej nestrannosti a nezaujatosti voči osobám obžalovaným z trestnej činnosti. Ohrozil tak dôveru v nezávislé, nestranné a spravodlivé rozhodovanie súdu,” píše sa v odôvodnení.

„Správanie sudcu Štefana Harabina v tejto veci považujem za neprípustné. Som presvedčená, že spoločnosť je oprávnene citlivá na podobné konanie a je úlohou justície vysporiadať sa s týmito javmi,“ uviedla Daniela Švecová.

Harabinovi tak hrozí preloženie sudcu na súd nižšieho stupňa a zníženie platu o 70% na obdobie jedného roka.

Daniela Švecová počas svojho funkčného obdobia podala 11 návrhov na disciplinárne konanie, z toho 6 proti Štefanovi Harabinovi.

*Správu budeme aktualizovať o stanovisko Štefana Harabina