Regióny Bratislava

Hasičský a záchranný zbor vlani vykonal 6847 protipožiarnych kontrol, zistil 37 198 nedostatkov

Ilustračné foto. Zdroj: HaZZ SR

BRATISLAVA – Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) vykonali v roku 2023 celkom 6847 protipožiarnych kontrol, v rámci ktorých zistili 37 198 nedostatkov. Informoval o tom Gabriel Megó, vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru požiarnej prevencie Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ).

“Počet vykonaných kontrol sa oproti roku 2022 zvýšil o 693, počet zistených nedostatkov klesol o 2966,” priblížil Megó. Medzi najčastejšie zistené nedostatky patrilo nedodržiavanie lehôt kontrol a čistení komínov, nefunkčnosť požiarnych uzáverov či nedodržanie pravidelných kontrol požiarnych zariadení. Pri užívaní stavby alebo zmene jej účelu odhalili hasiči nedodržané požiadavky protipožiarnej bezpečnosti.

Najmä v bytových domoch bolo častým problémom neudržiavanie trvale voľných únikových ciest a prístupu k požiarnym zariadeniam. Hasiči sa často stretávali aj s umiestňovaním horľavého materiálu, napríklad nábytku či krabíc, do únikových ciest. V niektorých prípadoch chýbalo značenie smerov úniku. Zaznamenali aj administratívne nedostatky. Osobitne sa HaZZ vlani zameral na domovy sociálnych služieb. Vo vianočnom období skontrolovali hasiči aj nákupné centrá.