Regióny Žilina Dolný Kubín

Historickú budovu radnice v Dolnom Kubíne chcú rekonštruovať

Historickú budovu radnice v Dolnom Kubíne zrekonštruujú. Zdroj: www.dolnykubin.sk

DOLNÝ KUBÍN – Dolnokubínska radnica vyhlásila súťaž na zhotoviteľa rekonštrukcie historickej budovy mestského úradu. Predpokladaná hodnota zákazky je 838.000 eur bez DPH. Firmy môžu ponuky posielať do pondelka 5. júna cez vestník Úradu pre verejné obstarávanie.

“Snažíme sa pre mesto získať čo najvýhodnejšiu ponuku. Firmu hľadáme elektronicky cez vestník ÚVO, aby sa do súťaže mohol zapojiť čo najväčší počet záujemcov. Súťažné ponuky budú môcť firmy taktiež zadávať elektronicky cez ÚVO, aby nemohlo dôjsť k žiadnej manipulácii pri výbere víťaza,” povedal primátor Ján Prílepok. Šéf dolnokubínskej radnice uviedol, že samospráva bude veľkú rekonštrukciu robiť len v prípade úspešnosti projektu. Prostriedky na ňu chcú získať z plánu obnovy. “Predpokladáme, že celková spoluúčasť mesta bude približne len do desiatich percent,” ozrejmil Prílepok s tým, že aktivity, súvisiace so znižovaním energetickej náročnosti budovy, sú preplácané v plnej výške. Súčasťou zákazky bude odstránenie stavebno-technických porúch na fasáde, streche a krove. Urobia nové vonkajšie výplne otvorov, zníži sa energetická náročnosť vykurovania a osvetlenia novými LED svietidlami. Na budove osadia fotovoltaické panely, objekt sprístupnia pre osoby so zmenenou schopnosťou pohybu a orientácie. Začiatok prác bude závisieť od úspešného ukončenia verejnej súťaže a schválenia žiadosti o finančné prostriedky. Stavebné práce sú naplánované na 12 mesiacov.