Regióny Nitra Zlaté Moravce Šaľa

Hygienici ponúkajú bezplatne vyšetrenie vzoriek vody zo studní

Ilustračné foto. Zdroj: TASR / Pavol Ďurčo
NITRA – Bezplatné vyšetrenie vzoriek vody ponúkne aj tento rok Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre v rámci osláv Svetového dňa vody.
Ako informoval RÚVZ, odborní pracovníci úradu budú analyzovať prinesené vzorky 21. marca dopoludnia. Vodu na rozbor môžu priniesť obyvatelia okresov Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce. “Treba priniesť štvrťlitrovú vzorku v čistej polyetylénovej fľaši so štítkom, na ktorom uvedú, či ide o studňu kopanú, vŕtanú, artézsku, či vodu z prameňa. Dôležitým údajom je aj adresa a hĺbka zdroja, z ktorého bola vzorka odobratá,” uviedol RÚVZ.
Pred naplnením fľaše vzorkou je potrebné nechať odtiecť vodu približne dve až tri minúty, v prípade potreby aj dlhšie pre odstránenie zákalu a pre prepláchnutie potrubia. “Vyšetrenie vzoriek sa bude robiť N-testom v ukazovateli dusičnany a dusitany. Úrad ho bude vykonávať iba na vzorkách vody, ktorá pochádza z individuálnych vodných zdrojov,” vysvetlil RÚVZ. V rámci Svetového dňa vody bude RÚVZ záujemcom poskytovať aj poradenstvo v oblasti kvality vody z verejných vodovodov, či individuálnych studní, prípadne o ďalších problémoch, ktoré s vodou súvisia.