Spoločnosť Koronavírus Domáce GPlus Top

Ich prosby boli vypočuté. Maturanti sa za zelený stôl nakoniec neposadia

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – Desaťtisíce študentov v tejto chvíli zažívajú eufóriu z odpustenia ďalšej časti maturitnej skúšky. Viac ako mesiac žili stredoškoláci v napätí a domnienkach, či sa za zelený stôl skutočne budú musieť počas pandémie posadiť. Maturanti proti uskutočneniu internej časti skúšky dospelosti bojovali petíciami či otvoreným listom adresovaným kompetentným. Ich námaha nevyšla nazmar a školský rok 2019/2020 bude oficiálne bez maturít, aké poznáme už desaťročia. 

 

Je rozhodnuté. K internej časti maturitnej skúšky žiaci posledného ročníka strednej školy predsalen nebudú pripustení. Informoval o tom minister školstva Branislav Gröhling (SaS). Na miesto tradičného vysvedčenia, ktoré by im bolo za bežných okolností vystavené z dvoch častí maturitných skúšok, dostanú spriemerované ich doterajšie študíjne výkony. ,,Hodnotenie v predmete internej časti maturitnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer známok z tohto predmetu alebo skupiny príbuzných predmetov. Do aritmetického priemeru známok sa započítajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov,” vysvetlilo ministerstvo školstva.

So známkou, ktorú študentovi udelia na vysvedčení pedagógovia, však musí súhlasiť. O výslednej známke bude maturant informovaný do 12. mája. ,,Ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka do 15. mája 2020 nevyjadrí svoj nesúhlas s výslednou známkou z niektorého predmetu internej časti maturitnej skúšky, stredná škola vystaví žiakovi maturitné vysvedčenie,” uviedol rezort školstva. Toto nezvyčajné vysvedčenie spolu s vysvedčením z posledného ročníka strednej školy dostanú maturanti najneskôr do 30. júna. Vyučovanie sa pre maturantov končí 7. mája.

Minister školstva nepovolil, aby sa konala ústna časť maturitnej skúšky. Zdroj: TASR / Jakub Kotian

Akú budem mať známku?

V prípade, že aritmetický priemer známok nebude celé číslo, pristúpi sa k zaokrúhľovaniu. ,,Aritmetický priemer s desatinnou časťou do 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nadol a nad 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nahor,” doplnil minister školstva Gröhling. V praxi to znamená, že pokiaľ priemer bude 1,5, žiak si na vysvedčení nájde známku 1.

Maturita ako videohovor

Pokiaľ by maturant nesúhlasil s udelenou známkou a odvolal by sa voči výslednému hodnoteniu, interná časť maturitnej skúšky by sa konala v termíne od 25. mája do 13. júna a to aj napríklad formou videohovoru. ,,Interná časť maturitnej skúšky sa koná dištančne, ak sú členovia komisie a žiak spojení prostredníctvom videokonferencie,” skonštatoval rezort školstva.

Interná časť maturitnej skúšky sa koná v termíne od 25. mája do 13. júna 2020 pre žiakov, ktorí nesúhlasia s výslednou známkou. Zdroj: pixabay.com

Pôvodné opatrenia idú bokom

Maturanti sa už v minulosti vyjadrili, že konanie tohtoročných skúšok im robí nemalé obavy. Najväčší strach mali z prepravy do školy, ktorá by im hrozila, ak by sa maturity predsalen konali. Nie každý totiž žije v meste, kde sídli aj jeho vzdelávacia inštitúcia. Na prepravu by museli využiť autobusy, vlaky či prímestské spoje, v ktorých sa obávajú možnej nákazy koronavírusom.

Za nelogické študenti považovali aj podmienky, za akých by k maturitám malo dôjsť. Všetci účastníci ústnej časti by museli byť ,,vyzbrojení” rúškom alebo iným podobným ochranným prostriedkom. Pred vstupom do triedy, do ktorej by vchádzali po jednom, by žiakom bolo odmeraná telesná teplota. V prípade zvýšených hodnôt by neboli k maturitám pripustení. To sa však maturantom zdalo absurdné, nakoľko podľa ich slov stres zvyšuje telesnú teplotu. 

Miestnosť, v ktorej by sa skúška dospelosti konala, by musela tiež spĺňať určité parametre. Nakoľko nielen medzi študentmi, ale aj medzi pedagógmi v komisii by musela byť dodržaná vzdialenosť minimálne dva metre, maturitná skúška by sa musela presunúť do najväčšej miestnosti v škole, napríklad do zasadačky či telocvične. Tá by počas prestávky musela byť vyvetraná a všetky dotykové plochy poctivo vydenzifikované. Počas konania skúšky mal platiť prísny zákaz konzumácie jedál a nápojov.

Za zelený stôl sa tohtoroční maturanti neposadia. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

Najlepšou obranou je útok

Maturitné skúšky v školskom roku 2019/2020 sprevádzali hneď dve petície a jeden otvorený list adresovaný ministrovi školstva, premiérovi Matovičovi a členom krízového štábu. Prvou petíciou, ktorá kolovala internetom už v marci, požadovali stredoškoláci zrušenie externej časti maturitnej skúšky. Písomné maturity sa skutočne zrušili. Stalo sa tak na odporúčanie hlavného hygienika SR Jána Mikasa, ktorým zatvoril všetky školské zariadenia ako opatrenie proti šíriacej sa nákaze.

Po tomto ,,úspechu” vznikla takmer o mesiac neskôr aj druhá petícia. V nej sa opäť maturanti podpisovali pod zrušenie tentokrát internej časti maturitnej skúšky. A ako sa dnes potvrdilo, aj tá nakoniec priniesla želaný efekt.

V čase, keď k úplnému zrušeniu maturitnej skúšky stále nedochádzalo, maturanti pritvrdili a poslali kompetentným otvorený list. V ňom zhrnuli všetky nástrahy, ktoré ich počas skúšky dospelosti môžu postihnúť. Rezort školstva naň však nereagoval.

Maturanti si myslia, že pri ústnych skúškach môže dôjsť k nakazeniu ochorením COVID-19. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

Mohlo by vás zaujímať: