Regióny Bratislava Trnava Trenčín Nitra Žilina Banská Bystrica Prešov Košice

Ján Mikas: K poklesu zaočkovanosti proti osýpkam mohli prispieť i obavy z pandémie

Nižšiu zaočkovanosť proti osýpkam môže mať na svedomí aj pandémia. ZDROJ: TASR/Roman Hanc

SLOVENSKO – K poklesu základného očkovania proti osýpkam, mumpsu a ružienke na Slovensku mohli prispieť obavy z nepriaznivej situácie s pandémiou ochorenia COVID-19, celosvetovo rastúca váhavosť v očkovaní či obavy z možných vedľajších účinkov povinného očkovania. Uviedol to hlavný hygienik SR Ján Mikas v reakcii na pokles základného očkovania proti osýpkam pod hranicu kolektívnej imunity.

 

“Deti mohli byť opakovane infikované vírusom SARS-CoV-2, čo mohlo spôsobiť, že sa rodičia s deťmi na očkovanie nedostavili z dôvodu choroby. Zavážiť mohli i obavy zo závažnejších vedľajších účinkov po povinnom očkovaní, ak bolo dieťa ochoreniu COVID-19 vystavené. Počas pandémie COVID-19 klesla zaočkovanosť detí vo viacerých európskych krajinách,” skonštatoval.

Celoslovenská zaočkovanosť detí narodených v roku 2020 v základnom očkovaní klesla pod hranicu 95 percent. Na úrovni krajov sa nad 95 percentami udržala len v Nitrianskom a Trnavskom kraji. Na úrovni okresov bola pod hranicou 95 percent v 35 okresoch, pričom v Novom Meste nad Váhom, Levoči, Košiciach III, Malackách, Prievidzi a na Myjave bola pod úrovňou 90 percent.

Očkovanie je podľa odborníkov najúčinnejším spôsobom prevencie. Mikas preto zdôraznil, že treba pokračovať v edukačných aktivitách na zvýšenie povedomia o dôležitosti očkovania. Apeluje tiež na potrebu odvracať neoverené informácie o očkovaní cestou odborných vedeckých stanovísk.

Potrebné je podľa jeho slov aj upozorňovať lekárov na včasnosť očkovania najmä u odložených očkovaní na žiadosť rodiča. Apeluje tiež na úzku komunikáciu regionálnych úradov verejného zdravotníctva s pediatrickými ambulanciami, zástupcami obcí s cieľom koordinácie spolupráce medzi pediatrami a poverenými osobami na obecných úradoch zodpovedajúcich za činnosť asistentov v marginalizovaných komunitách.

Osýpky patria medzi najzávažnejšie vírusové ochorenia detského veku. Ich závažnosť spočíva najmä v častých komplikáciách, ako sú zápaly pľúc, priedušiek, uší a centrálneho nervového systému. Ochorenie sa rýchlo šíri vzduchom, najmä medzi neočkovanými skupinami obyvateľstva. Na Slovensku sa od začiatku roka potvrdilo päť prípadov ochorenia.