Regióny Námestovo Top

JEDINEČNÉ FOTO Odborník upozorňuje na hrozbu zvanú vlk

Zdroj: Zoznam.sk / Tip čitateľa

NÁMESTOVO – Jedinečné informácie od odborníka, ktorý sa dlhé roky venuje sledovaniu vlkov na Orave. Od apríla tohto roku sa vlk stal zákonom chránený. Ak však časom nedôjde k regulácii odstrelov, na Orave môže dôjsť k zvýšeniu počtu vlkov, a to znamená aj zvýšenie škôd na hospodárskych zvieratách.

 

Dospelý vlk nemá podľa odborníka v prírode prirodzeného nepriateľa. Napadnúť či poraniť ho môže iba medveď, diviak alebo iné zvieratá, aj to iba ojedinele. Odborník tvrdí, že práve to môže byť dôvodom zvýšenia jeho početnosti. Taktiež je dôležité, aby mal dostatok potravy. V minulosti sme jeho výskyt regulovali, dnes už to však nie je možné.

Je dôležité, aby došlo k regulácii vlka!

„Vlk je čisto mäsožravý. Lesné plody a trávu konzumuje len výnimočne, a to hlavne na lepšie trávenie. Aj preto pri jeho vyššej početnosti existuje riziko, že vlk ako mäsožravý predátor bude čím viac napádať okrem divo žijúcej zveri aj hospodárske zvieratá. Hlavne ovca je pre neho ideálna a najčastejšia korisť z hospodárskych zvierat, nakoľko ju môže ľahko a bez väčšej námahy uloviť,“  prezradil nám odborník na vlky.

Zdroj: Zoznam.sk / Tip čitateľa

Odborník upozorňuje, že v súčasnosti je vlk na Slovensku celoročne chránený. V budúcnosti možno bude nutná regulácia jeho početnosti hlavne pre neúnosné škody. Táto regulácia musí byť však usmerňovaná a kontrolovaná. „Neuváženými a neodbornými zásahmi do populácie svoriek vlkov by mohlo dôjsť nielen k rozvráteniu týchto svoriek a potulovaniu sa ostatných zostávajúcich členov svorky, ale až k likvidácii celých rodinných svoriek,“ uviedol odborník.

Ak napríklad dôjde k odstreleniu alfa samca hrozí, že sa naruší nielen celá hierarchia svorky, ale počas nutnosti donášania potravy mladým uhynie celý vrh vĺčat. O ich prikrmovanie a zabezpečovanie potravy sa totižto nebude mať, kto postarať. Vlčica na lov nechodí. „V niektorých prípadoch je možné, že sa svorka zaobíde aj bez alfa samca. Mladé prikŕmia ostatní dospelí členovia svorky, avšak často dochádza k uhynutiu týchto vĺčat,” uviedol odborník.

Odborník nám tiež uviedol, že „pri mláďatách je veľká mortalita. Prežije približne len polovica vĺčat z jedného vrhu.“ Mláďatá vlka sú taktiež mnohokrát príliš nebojácne a samé už ako dvojmesačné opúšťajú svoje brlohy, túlajú sa v blízkosti bez priameho dozoru vlčice, a preto hrozí, že sa im niečo stane!

Riziko pre poľnohospodárov

Pre poľnohospodárov či chovateľov hospodárskych zvierat, hlavne oviec, tak vlk predstavuje možné riziko častejšieho napádania zvierat. Je však otázne, do akej miery sa vlk rozmnoží. Okrem chorôb a človeka vlk nemá významného regulátora. Dôležitá bude pre jeho početnosť  hlavne dostupnosť dostatku potravy. Sledovať sa to bude dať pomocou škôd, ktoré následne napácha na dobytku a strhnutej zveri. Ak však počet vlkov bude narastať, zvyšovať sa budú aj útoky nielen na divo žijúce zveri, ale aj na hospodárske zvieratá.

Zdroj: Zoznam.sk / Tip čitateľa

Pes je nebezpečnejší ako vlk

Divo žijúci vlk v našich podmienkach zatiaľ nepredstavuje väčšiu hrozbu pre človeka. Táto šelma má v sebe prirodzený inštinkt a bežne človeku neublíži. Ide o veľmi plaché zviera, ktoré sa ľudí zväčša stráni. V minulosti ho totižto ľudia zabíjali. Odborník však varuje pred psami: „Omnoho väčší pozor by sme si mali dať pred túlajúcimi sa psami. U nich je pravdepodobnejšie, že zaútočia na človeka. Mnohé sa dokonca na vlka podobajú a niektoré sú aj krížence s vlkom. Práve tieto stratili plachosť pred človekom a bývajú agresívne!“

“Ja som sa stretol so stovkami vlkov, ktoré boli odo mňa niekedy aj pár metrov. Napriek tomu nezaútočili a keď zistili, že som človek, hneď ušli,“  uviedol odborník. Varuje však, že k útokom vlka na človeka v našich podmienkach môže predsa len dôjsť. Avšak len v prípade, že je vlk poranený alebo trpí besnotou či inou chorobou.

V týchto oblastiach môže byť pre človeka nebezpečný

Na internete sú uvádzané napadnutia človeka vlkom z iných, hlavne menej obývaných severských oblastí, kde vlk počas viacerých generácii nebol človekom atakovaný a človeka prakticky ani nevidel, a nevníma ho ako hrozbu. V tomto prípade môže byť pre človeka nebezpečný!

Odborník pre Zoznam.sk poskytol aj jedinečné zábery, ktoré sú nafotené z tesnej blízkosti. Podarilo sa mu stáť tvárou v tvár lesnej šelme, ktorej sa mnohí ľudia obávajú. „Pozorovať vlka je najnáročnejšie spomedzi všetkých šeliem. V našich podmienkach je to veľmi plaché zviera a človeku sa vyhýba,“  uviedol odborník.

Zdroj: Zoznam.sk / Tip čitateľa