Politika Domáce Top

Jedna z úloh predsedu Valného zhromaždenia OSN je aj úloha mediátora, tvrdí Lajčák

NEW YORK – Predseda Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (VZ OSN) vedie všeobecnú rozpravu, na ktorej sa zúčastňujú prezidenti a premiéri, komunikuje a vystupuje v mene OSN navonok, ale aj dovnútra organizácie, zastupuje organizáciu na rôznych podujatiach, či má úlohu mediátora medzi jednotlivými regionálnymi skupinami. Predsedom 72. Valného zhromaždenia OSN (VZ OSN) bude slovenský minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák. Do funkcie nastúpi 12. septembra, všeobecná rozprava, ktorá je vrcholovým podujatím, sa začne 19. septembra.

„Predseda Valného zhromaždenia sám vystúpi na úvod s prejavom a potom vedie VZ OSN, dáva slovo, víta hlavy štátov. Má 21 zástupcov. Rozprava trvá od 9:00 do 21:00. Nie je možné, aby som tam sedel celý čas, už len preto, že prezidenti či premiéri sa chcú aj stretnúť,“ vysvetlil Lajčák ako funguje rozprava. Popritom sa koná celý rad vedľajších podujatí, konferencií, ktorých organizátori chcú, aby na nich vystúpil predseda VZ OSN. Večer sa tiež konajú spoločenské podujatia, na ktoré je predseda VZ OSN automaticky pozývaný.

Predseda Valného zhromaždenia okrem toho, že vedie zasadnutia, má celý rad ďalších povinností – reprezentuje VZ, čo je najväčší a najreprezentatívnejší orgán, keďže je v ňom zastúpených 193 členských krajín. „Reprezentuje ho dovnútra aj navonok. To znamená v mene členských krajín komunikujem, ale zároveň komunikujem s nimi, s regionálnymi skupinami, aby sme posunuli našu agendu dopredu. Zastupujem VZ OSN na podujatiach. Veľmi dôležitá úloha predsedu VZ OSN je mediátorská – hľadať prieniky a kompromisy medzi jednotlivými skupinami sever- juh, medzi regionálnymi skupinami. To zaberá veľa času a je to diplomaticky veľmi náročné,“ informoval ďalej minister.

Lajčák bude počas 72. VZ OSN väčšinu času tráviť v New Yorku. Jeho pracovné cesty by mali byť vyvážené do všetkých piatich regiónov. „Ale zmyslom nie je byť na cestách, ale vykonávať tú funkciu tam a samozrejme prijímať ľudí, ktorí prichádzajú na návštevu do OSN v priebehu celého roka,“ dodal minister.

Miroslav Lajčák bude predsedom 72. Valného zhromaždenia OSN od 12. septembra po dobu jedného roka. Valné zhromaždenie OSN je jediný hlavný orgán OSN, ktorý pozostáva zo zástupcov všetkých 193 členských štátov a tie sa striedajú na poste predsedu každý rok. V rámci OSN ide o protokolárne najvyššiu funkciu, ktorú tradične zastáva medzinárodne uznávaná osobnosť z krajiny, ktorá je na rade prevziať predsedníctvo VZ OSN. Predseda VZ OSN organizuje podujatia na najvyššej úrovni k aktuálnym témam, často tiež k otázkam, na ktorých sa Bezpečnostná rada OSN nie je schopná dohodnúť. Samostatná Slovenská republika a predtým ani Československo tento post ešte nezastávali. Niektoré krajiny sa hlásia na túto pozíciu aj viac ako 50 rokov vopred. Slovensko čakalo na túto pozíciu od roku 2003, keď predložilo kandidatúru.