Domáce Politika Top

Jednokolové župné voľby ušetrili štátu takmer štyri milióny eur

BRATISLAVA – Výdavky na novembrové voľby do orgánov samosprávnych krajov boli nižšie o vyše 3,7 milióna eur ako sa pôvodne predpokladalo. Štát namiesto takmer 10,2 milióna eur stáli vyše 6,5 milióna eur. Vyplýva to z údajov, ktoré poskytli z ministerstva vnútra a štatistického úradu.

Ako uviedla riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán Ministerstva vnútra (MV) SR Eva Chmelová, „výdavky na voľby do vyšších územných celkov (VÚC) celkom za ministerstvo vnútra boli 4 978 000 eur“. Napríklad tlačoviny, ako sú hlasovacie lístky a ďalšie, stáli 443-tisíc eur, transfery obciam a krajom boli 3 571 000 eur a z toho odmeny členom komisií vyšli na 1 640 000 eur.

Celkové výdavky 1,5 milióna

Celkové výdavky Štatistického úradu (ŠÚ) SR na krajské voľby boli 1 552 000 eur, uviedol pre SITA hovorca ŠÚ SR Marián Jánošík. Zo spomínanej celkovej sumy dal štatistický úrad na mzdy 479-tisíc eur a odvody do poisťovní tvorili 167-tisíc eur. Na tovary a služby ŠÚ SR minul 742-tisíc eur, pričom tieto prostriedky dal na úpravu programu IVIS (Integrovaný volebný informačný systém), ktorú si vyžiadali zmeny legislatívy, tiež na zabezpečenie prenosu dát, na vytvorenie materiálno technických podmienok pre spracovanie výsledkov a zabezpečenie troch skúšok spracovania.

Kapitálové výdavky štatistického úradu na voľby predsedov krajov a poslancov krajských zastupiteľstiev dosiahli 164-tisíc eur, za čo úrad medzi iným zabezpečil posilnenie svojich výpočtových kapacít či opatrenia na zvýšenie bezpečnosti spracovania volieb.

Odhady boli horšie

Pôvodný odhad bol, že voľby budú stáť štát viac. V Harmonograme organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017, ktorý vláda schválila 16. augusta, sa uvádzalo, že krajské voľby by mali štát stáť takmer 10,2 milióna eur. Pritom MV SR malo na voľby vyčlenených 8 724 459 eur a ŠÚ SR 1 474 750 eur.

V prípade ministerstva vnútra boli reálne minuté prostriedky o takmer 3,75 milióna eur nižšie. Spôsobilo to najmä to, že krajské voľby mali po prvý raz iba jedno kolo. Predošlé boli dvojkolové, konali sa 9. a 23. novembra 2013 a ministerstvo vnútra stáli približne 7,7 milióna eur, pričom aj vtedy sa plánovalo viac, a to vyše 8,6 mil. eur.

Foto: SITA