Domáce

Justícia: V minulom roku podali prokurátori 142 sťažností na nečinnosť sudcu

Bratislava  – V minulom roku podali prokurátori 142 sťažností na nečinnosť sudcu. Najviac ich bolo podaných v obvode Krajskej prokuratúry Trnava (43), Krajskej prokuratúry Trenčín (38), Krajskej prokuratúry Banská Bystrica (21) a Krajskej prokuratúry Prešov (13). TASR o tom informovala hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Andrea Predajňová.
“Prokurátor ako procesná strana má v tomto smere len tie oprávnenia, ktoré preňho vyplývajú zo zákonnej úpravy, a to možnosť podania sťažnosti pre nečinnosť podľa ustanovenia paragrafu 55 odseku 3 Trestného poriadku. Uplatnenie postupu podľa tohto paragrafu a odseku je v zásade posledným spôsobom na zabezpečenie nápravy,” vysvetlila Predajňová.
Sťažnosti pre nečinnosť podávajú prokurátori v súlade s opatrením generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára zo začiatku decembra 2013 vo veciach, v ktorých je podaná obžaloba pre prečin a súd nevykonal v danej trestnej veci žiadny úkon po dobu viac ako šesť mesiacov. Alebo v trestných veciach, v ktorých je podaná obžaloba pre zločin a súd nevykonal v danej trestnej veci žiadny úkon po dobu viac ako jeden rok.
“Mojím primárnym cieľom pri vydaní tohto opatrenia bola snaha, aby prokuratúra prispela v rámci svojich možností, aby sa občania domohli spravodlivosti v čo najkratšom čase. Som rád, že tieto ciele, po prijatí týchto opatrení, sa začínajú pomaly napĺňať, o čom niet pochybností,” uviedol generálny prokurátor Čižnár.