Spoločnosť Domáce

Kampaň Ošetrovateľstvo dneška má zvýšiť status sestier a pôrodných asistentiek

Zdroj: TASR / Erika Ďurčová

BRATISLAVA – Medzinárodná kampaň Ošetrovateľstvo dneška (Nursing Now) chce zvýšiť status a profil sestier a pôrodných asistentiek v systéme zdravotnej starostlivosti. Touto formou má záujem zlepšiť globálne zdravie obyvateľstva. Patrónkou celosvetovej kampane je vojvodkyňa z Cambridge Kate Middletonová. Slovákom vo štvrtok projekt predstavila Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA).

Cieľom kampane na Slovensku je zatraktívniť povolanie sestry a pôrodnej asistentky. Prezidentka SKSaPA Iveta Lazorová uviedla, že na ich dôležitosť chcú upozorniť nielen širokú verejnosť, ale aj politikov. Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) zistila, že sestry s pokročilou praxou ako odborníci majú vysoký podiel nielen na zlepšení prístupu k zdravotníckym službám a skrátení čakacej doby, ale zároveň poskytujú rovnako kvalitnú starostlivosť ako lekári pre rad pacientov, vrátane osôb s menej závažnými chorobami a tých, ktorí si vyžadujú rutinné sledovanie, vysvetlila.

Snahou kampane propagovanej komorou je rozšírenie účinných a inovatívnych postupov v ošetrovateľstve, získanie väčšej autority pre sestry a pôrodné asistentky v rámci vnútroštátnej zdravotnej politiky ako súčasť širšieho úsilia o zabezpečenie pracovných síl v oblasti zdravia či viac podielu na rozhodovaní. “Naším cieľom je aj vytvárať ďalšie seniorské vedúce programy pre sestry,” doplnila Lazorová. Šéfka komory tiež pripomenula, že kampaň kladie dôraz na prínos sestier a pôrodných asistentiek v praxi najmä v troch oblastiach, ako sú väčšia rodová rovnosť, posilnenie ekonomiky a zlepšenie zdravia.

Člen rady komory a riaditeľ kancelárie SKSaPA Milan Laurinc priblížil, že kampaň potrvá do konca roka 2020. “V tomto roku budú všetky sestry na celom svete oslavovať 200. výročie narodenia priekopníčky moderného ošetrovateľstva Florence Nightingaleovej. Rok 2020 vyhlásila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) za rok sestry a pôrodnej asistentky,” povedal. Pripomenul tiež, že vo svete si udalosť pripomenie 20 miliónov takýchto pracovníčok.

Predstavitelia SKSaPA tiež uviedli, že ak sa podmienky nezmenia, do roku 2030 bude celosvetovo chýbať deväť miliónov sestier a zdravotných asistentiek. Koordinátorka kampane Nursing Now Slovensko Júlia Jankovičová informovala, že kampaň na Slovensku podporil aj zástupca WHO Tatul Hakobyan. “Máme v pláne získať na spoluprácu Ministerstvo zdravotníctva SR, politikov, Výbor Národnej rady SR pre zdravotníctvo, fakulty zdravotníctva, zdravotnícke zariadenia aj verejnosť,” uzavrela Jankovičová.